OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyróżnienia dla czytelników i bibliotekarzy
8 maja 2015 roku

Wyróżnienia dla czytelników i bibliotekarzy

Biblioteka Publiczna wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrowie Wielkopolskim po raz dziesiąty nagrodziła najlepszych bibliotekarzy i czytelników z terenu miasta i powiatu ostrowskiego.

Uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek miała miejsce 6 maja 2015 roku. Dyplomy, medale oraz wyróżnienia dla bibliotekarzy i najmłodszego czytelnika wręczyli: Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski, Ewa Matecka Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, dr Małgorzata Juda-Mieloch Przewodnicząca Rady Biblioteki Publicznej oraz Włodzimierz Grabowski Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

zdjecie

- Statystyki mówią o deficycie czytelnictwa. A przecież poprzez książkę wchodzimy w inny świat, nie tylko rozwijamy naszą inteligencję, nasz system myślenia, ale również rozwijamy się i budujemy emocjonalnie. Obok tego rzeczywistego, przytłaczającego nas swoim tempem życia możemy przejść do innego wymiaru – powiedział Wicestarosta Ostrowski, Tomasz Ławniczak.

Wicestarosta zwrócił uwagę na współczesne wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami.

- W dzisiejszym świecie, kiedy młody człowiek wchodzi coraz częściej do internetu, powinien mieć możliwość korzystania również z cyfrowej biblioteki. Ostrowska biblioteka stara się wychodzić temu trendowi. W ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej mamy już całkiem liczną kolekcję woluminów i tam też możemy czytać książki – dodał wicestarosta T. Ławniczak.

zdjecie

zdjecie

Krótkiego podsumowania roku 2014 dokonał dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Włodzimierz Grabowski.

- Rok 2014 w naszej bibliotece można zaliczyć do udanych. Zwiększyliśmy stan zasobów do 170 tysięcy, co jest dobrym wynikiem dla tej wielkości miasta. Z roku na rok wzrasta również współczynnik czytelnictwa, który w 2014 roku wynosił 20 na 100 mieszkańców. Obecnie staramy się o fundusze na stworzenie w Ostrowie mediateki – powiedział W. Grabowski.

Spotkania było okazją do podziękowań i gratulacji. Specjalnie dla zaproszonych gości przygotowano muzyczną niespodziankę - minirecital Aleksandry Kiełb-Szawuły oraz Moniki Walczak.

zdjecie

zdjecie

Tytuł Czytelnika Roku 2014 przyznano osobom, które w danej filii bibliotecznej przeczytały najwięcej książek. Tegorocznym rekordzistą jest Maciej Nowak, który w 2014 roku sięgnął po 399 pozycji. Poniżej prezentujemy laureatów z poszczególnych placówek.

zdjecie

Biblioteka Publiczna im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp.:

 1. Maciej Nowak - Biblioteka Publiczna im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Jan Mikszak - Filia nr 1
 3. Barbara Grzesiak - Filia nr 2
 4. Grażyna Zarzyńska- Filia nr 3
 5. Urszula Cierniak Filia nr 6
 6. Klaudia Zielińska - Filia nr 7 dla Dzieci i Młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich:

 1. Eugenia Kowalczyk - Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich
 2. Małgorzata Dudek - Filia w Daniszynie
 3. Iwona Laudowicz - Filia w Lewkowie
 4. Genowefa Urbaniak - Filia w Sobótce
 5. Sylwia Posłuszna - Filia w Wysocku Wielkim
 6. Elżbieta Płonka - Filia w Lamkach
 7. Anna Molska - Filia we Wtórku
 8. Joanna Muszyńska - Filia we Franklinowie
 9. Bartosz Giernalczyk - Filia w Topoli Małej
 10. Milena Kierzkowska - Filia w Szczurach

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

 1. Weronika Cempel - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 2. Beata Królak - Filia w Biskupicach Ołobocznych
 3. Gertruda Jaśkiewicz - Filia w Droszewie

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka:

 1. Maciej Dymacz - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka
 2. Izabela Górna - Filia w Raczycach
 3. Danuta Bizan - Filia w Tarchałach Wielkich

Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego:

 1. Danuta Sztok - Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego
 2. Zenobia Pietralczyk - Filia w Czarnymlesie
 3. Grażyna Gajda - Filia w Dębnicy
 4. Małgorzata Ściana - Filia w Wysocku Małym
 5. Beata Kryjom - Filia w Jankowie Przygodzkim
 6. Kacper Kociemba - Filia w Chynowej

Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza:

 1. Aleksandra Sibińska - Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
 2. Sylwia Klupś - Filia w Ligocie
 3. Ilona Michalska - Filia w Grudzielec Nowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach:

 1. Bogumiła Smółka -Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach lat 30
 2. Patrycja Kasprzyk - Filia w Ołoboku
 3. Lucyna Krawczyk - Filia w Strzyżewie
 4. Maria Szymańska - Filia w Wielowsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach:

 1. Maria Fibig - Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach
 2. Anna Binek - Filia w Granowcu
 3. Dawid Borecki - Filia w Chojniku
 4. Julia Antoniak - Filia w Cieszynie

Specjalne wyróżnienie Starosty Powiatu Ostrowskiego dla najmłodszego czytelnika otrzymał Bartosz Giernalczyk (lat 6) - czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich, Filia w Topoli Małej.

zdjecie

Uroczystość była również okazją do wyróżnienia bibliotekarzy. W ramach obchodów Ostrowskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w roku 2015 uhonorowano następujących bibliotekarzy z terenu Powiatu Ostrowskiego: Maria Pietrzak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego, Małgorzata Jędrzejak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka, Dariusz Pryczak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Gorzycach Wielkich, Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Wyróżniono również bibliotekarzy z filii ostrowskich: Magdalena Nowicka - starszy kustosz Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Renata Szymańska - starszy kustosz Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 999