OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Statuetka Orła dla Starosty Ostrowskiego
6 października 2008 roku

Statuetka Orła dla Starosty Ostrowskiego

Statuetkę Orła za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego otrzymał podczas Międzynarodowych Targów FARMA 2008 w Poznaniu starosta Włodzimierz Jędrzejak. Statuetki Chempiona - Mistrza nad Mistrzami -otrzymali natomiast Zenon Michaś, prezes SM Lazur oraz Eugeniusz Mukalski, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie.

Nagrody przyznał prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik na wniosek Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Blacharzy, Dekarzy i Cieśli.

Staramy się promować najlepszych samorządowców, parlamentarzystów i przedsiębiorców z terenu naszego województwa za ich profesjonalizm, skuteczność i pracowitość – czyli te cechy, które są tak ważne dla polskiego rzemiosła. Jestem członkiem Powiatowej Rady Biznesu, która działa przy staroście ostrowskim, w tym gronie spotykamy się regularnie i sądzę, że wszyscy możemy ocenić pracę starosty jak i naszych kolegów przedsiębiorców. Stąd inicjatywa przyznania statuetki Orła - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez rzemieślników - właśnie dla Włodzimierza Jędrzejaka. Doceniliśmy go przede wszystkim za działania na rzecz budowy obwodnicy Ostrowa. Ten człowiek obiecał, że doprowadzi do realizacji tej inwestycji i słowa dotrzymał. I za to od rzemieślników otrzymał Orła – wyjaśnia Franciszek Antczak, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Blacharzy, Dekarzy i Cieśli.

Statuetka została uroczyście wręczona w piątek, 3 października podczas Międzynarodowych Targów FARMA 2008 w Poznaniu, na stoisku Powiatu Ostrowskiego, który miał swoją prezentację w Pawilonie Regionów. Wyróżnienie przekazał Wojciech Wiatr, przewodniczący kapituły, Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

Jest to dla mnie niezwykle cenne wyróżnienie, dlatego że zostałem uhonorowany przez rzemieślników, ludzi nauczonych ciężkiej, solidnej pracy i odpowiedzialności. Przecież na tych „drobnych” przedsiębiorcach opiera się siła regionu, to oni budują pozytywny wizerunek naszego powiatu. Traktuję to wyróżnienie także w kategoriach osobistych, bo w swoim zawodowym życiu miałem do czynienia z rzemiosłem, wiem jak trudna jest to dziedzina i z iloma problemami muszą sobie radzić rzemieślnicy. To są tacy skromni bohaterowie codziennej, wytrwałej pracy, których bardzo, bardzo szanuję. Zapewniam, że Statuetka Orła znajdzie godne miejsce w moim gabinecie. Nagrodę traktuję równocześnie jako zobowiązania do dalszej, wytężonej pracy na rzecz rozwoju Ziemi Ostrowskiej - podkreśla Włodzimierz Jędrzejak

Statuetki Chempiona „Mistrza nad Mistrzami” otrzymał Zenon Michaś, prezes SM Lazur za wspaniałe sery pleśniowe i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny nasza spółdzielnia została uhonorowana i doceniona, tym razem przez Polską Izbę Rzemieślniczą. To wielki zaszczyt i powód do satysfakcji. Sądzę, że ta nagroda jest uhonorowaniem naszej wieloletniej działalność. Staramy się produkować bardzo dobre sery, rozwijać naszą spółdzielnię, promować markę Lazur – a co za tym idzie Nowe Skalmierzyce i Powiat Ostrowski - w kraju i za granicą. Cieszy mnie dobra współpraca z samorządem powiatowym, z moimi kolegami w Powiatowej Radzie Biznesu. Jestem przekonany, że razem możemy wiele zdziałać dla naszego regionu – podkreśla Zenon Michaś, prezes SM Lazur

Statuetkę Chempiona otrzymał również Eugeniusz Mukalski, prezes OSM w Ostrowie. Kapituła doceniła doskonałe jakościowo produkty oraz rozwój firmy.

Ogromnie się cieszę z tytułu Mistrza nad Mistrzami. Traktuje to jako docenienie naszych pracowników i członków spółdzielni. Cieszę się, że zostaliśmy zauważeni w Poznania i w Warszawie. Dziękuję Kapitule i prezesowi Franciszkowi Antczakowi - mówi Eugeniusz Makulski

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 912