OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IV LO w programie „Poznajemy nasza kulturę”
7 października 2008 roku

IV LO w programie „Poznajemy nasza kulturę”

Wśród 8 polskich szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie „Poznajmy naszą kulturę” znalazło się ostrowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina. Projekt realizowany jest przez fundację Roberta Schumana w Warszawie.

W ostatnich kilkunastu latach polskie szkoły uczestniczyły w wielu wymianach zagranicznych, które przybliżyły młodym ludziom inne kraje, ich języki, kulturę, ludzi. Czasami nie odkryte pozostają jednak, równie ciekawe, odleglejsze rejony naszej Ojczyzny. Dlatego też Polska Fundacja im. Roberta Schumana z Warszawy organizuje program wymian szkolnych z dobranymi szkołami partnerskimi na terenie Polski. Umożliwia on młodzieży i nauczycielom poznanie kultury i lokalnych zwyczajów innych regionów naszego kraju, nawiązanie nowych znajomości i szerszej współpracy. Wśród 8 polskich szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie „Poznajmy naszą kulturę” znalazło się ostrowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina.

15 października z trzydniową wizytą do Ostrowa przyjedzie grupa 25 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego. To szkoła partnerska IV Liceum. Goście wraz z grupą naszych uczniów zrealizują wspólny program, na który złożą się zajęcia na temat stereotypów, zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego i okolicznych miejscowości, a także udział w Dniu Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego – Fryderyka Chopina, który zorganizowany zostanie w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Rewizyta uczniów IV Liceum w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się na początku listopada – informuje Karol Marszał, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, koordynator projektu ze strony IV LO.

Podczas wymiany szkoła, która jest gospodarzem zobowiązana jest zrealizować program społeczno - kulturalny, który pozwoli gościom w efektywny i interesujący sposób poznać region, jego lokalną kulturę, walory oraz lokalne problemy.

Ogromnie się cieszę, że IV Liceum realizuje tyle wartościowych projektów kulturalno-społecznych. Przełamywanie stereotypów o innych krajach czy regionach jest bardzo potrzebne i ważne. Z niewiedzy, nieświadomie powtarzamy utarte opinie, które często są krzywdzące i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Warto zatem walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami. Bardzo dobrze, że ta „walka” rozpoczyna się już na poziomie szkoły – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Program odbywa się pod patronatem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego z inicjatywy Unii Europejskiej.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 664