OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Delfin” - jak nowy!
7 października 2008 roku

„Delfin” - jak nowy!

Kaskada, bicze wodne i masaż punktowy – to nowe atrakcje na krytej pływalni przy ulicy Poznańskiej w Ostrowie. Modernizacja basenu „Delfin” w Zespole Szkół Technicznych kosztowała prawie milion złotych i w głównej mierze została sfinansowana z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Gruntowna modernizacja basenu podzielona została na trzy etapy. Pierwszy obejmował przygotowanie niecki basenu i jej foliowanie. Drugi etap to zamontowanie urządzeń do chemicznego uzdatniania wody, natomiast w trzecim etapie wybudowano nowy węzeł ciepłowniczy i węzeł wymienników ciepła, zainstalowano specjalny mechanizm do filtracji wody, który sterowany jest komputerowo.

To właśnie ten komputerowy system na bieżąco rejestruje stan wody oraz liczbę osób, która w danym momencie korzysta z basenu i po przetworzeniu tych danych „wysyła” polecenie podania odpowiedniej ilości środków uzdatniających wodę. Tak więc nasz basen jest teraz niezwykle bezpieczny pod względem jakości wody. Zainstalowany system pozwala na bardzo skuteczne usuwane wszelkich zarazków – wyjaśnia Waldemar Gostomczyk, kierownik basenu.

Uwagę zwraca również modernizacja zaplecza basenu, czyli łazienek, szatni i natrysków. Cały obiekt utrzymany jest w miłych dla oka, pastelowych kolorach. Zamontowano również dodatkowe atrakcje: łagodny masaż podwodny, kaskadę wodną do masażu kręgosłupa i bicz wodny do masażu punktowego. Są one wliczone w koszty biletu. Podczas oficjalnego otwarcie wyremontowanej pływalni (w poniedziałek, 6 października), Eugeniusz Namysł, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych podziękował władzom powiatu ostrowskiego za sfinansowanie inwestycji, a także firmie ZAP KOOPERACJA i OZC, które również wsparły to duże zadanie inwestycyjne.

To była kosztowna inwestycja, bo wydaliśmy na ten cel z budżetu powiatu prawie milion złotych. Ale podjęliśmy to wyzwanie, gdyż chcieliśmy przeprowadzić gruntowną modernizacje całego obiektu tak, aby służył mieszkańcom naszego regionu przez wiele, wiele lat. Największą przeszkodą w funkcjonowaniu tego basenu było to, że musieliśmy go co jakiś czas wyłączać z użytku, żeby uzdatnić wodę, przeprowadzić niezbędne remonty. Przecież ta pływalnia ma już swoje lata. Z tego punktu widzenia właśnie ten trzeci etap, polegający na zamontowaniu nowych urządzeń i systemu komputerowego, był najbardziej istotny i niezbędny. Sądzę, że wyremontowana, ładna i bezpieczna kryta pływalnia znajdzie uznanie w oczach mieszkańców naszego miasta i powiatu. Zachęcam do korzystania z naszych basenów, zachęcam również samorządy do współfinansowania biletów dla dzieci i młodzieży z ternu ich gmin – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak

Ostatnim etapem modernizacji basenu ma być zamontowanie klimatyzacji. Starosta zapowiada, że na ten cel będzie rezerwował pieniądze w budżecie.

Basen „Delfin” czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00, natomiast w niedzielę od godziny 10.00 do 20.00 Bilet normalny kosztuje 7,50 natomiast ulgowy 4,50 zł.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 975