OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Potrzebny piasek
14 października 2008 roku

Potrzebny piasek

800 tysięcy ton piasku potrzeba na budowę I etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. O zabezpieczeniu kruszywa na tę największa drogową inwestycje w południowej Wielkopolsce rozmawiano podczas narady, na którą starosta Włodzimierz Jędrzejak zaprosił wszystkich właścicieli kopalń z terenu powiatu ostrowskiego.

Prace budowlane na obwodnicy idą bardzo szybko i na całej długości pierwszego odcinka. Widać już zarysy dwóch potężnych obiektów inżynierskich czyli węzła we Franklinowie i przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie.

Podczas ostatniej Rady Budowy, kierownik inwestycji zgłaszał problem piasku. Na razie go wystarcza i dostawy idą zgodnie z planem. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to potężne zadanie, na które potrzeba 800 tysięcy ton tego materiału. Oczywiście można dowozić kruszywo z odległych stron Polski, ale po pierwsze zwiększyłoby to koszty, po drugie niepotrzebnie wydłużyło czas budowy. Stąd moja inicjatywa, aby zaprosić na spotkanie wszystkich przedsiębiorców, właścicieli kopalń z naszego regionu. Chcieliśmy w bezpośredniej rozmowie ustalić, czy jesteśmy w stanie „własnymi siłami” zabezpieczyć kruszywo na pierwszy etap. Jako powiat czujemy się odpowiedzialni za tę inwestycję, stąd nasze spotkanie – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

W naradzie ze starostą, geologiem powiatowym oraz przedstawicielami Budimexu wzięli udział praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, czyli około 20 właścicieli kopalń, którzy posiadają koncesje na wydobywanie kruszywa.

Bardzo się cieszę z tego spotkania i dziękuję staroście za jego zorganizowanie. Mam nadzieję, że wszyscy przedsiębiorcy wyrażą chęć współpracy z nami i uda nam się zabezpieczyć tutaj na miejscu potrzebne kruszywo. Sądzę, że razem możemy znaleźć rozwiązanie tego problemu – mówi Cezary Łysenko, kierownik budowy.

Powiat Ostrowski nie jest zbyt bogaty w złoża piasku, ale znaczną część potrzebnego kruszywa jesteśmy w stanie zapewnić. Na pewno niektórzy przedsiębiorcy udokumentują jeszcze złoża, ponieważ sporo osób wystąpiło o koncesję do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Marszałkowskiego. Sadzę zatem, że w ciągu kilku miesięcy udokumentowane zasoby kruszywa się powiększą. Z naszej strony deklarujemy wszelką pomoc oraz szybkie decyzje w tej sprawie – informuje Małgorzata Kucharska, geolog powiatowy.

Na budowę II etapu potrzeba będzie trzy razy więcej piasku, niż obecnie. Starosta już rozpoczął rozmowy z ościennymi powiatami na temat możliwości zabezpieczenia tego kruszywa.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1036