strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unijny projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski...
16 czerwca 2015 roku

Unijny projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski dobiega końca.

Szeroki zakres działania i wymierne efekty podnoszące jakość pracy dyrektorów i nauczycieli, tak w skrócie można podsumować kolejny projekt unijny, realizowany przez Powiat Ostrowski. Setki godzin spotkań, wymiana doświadczeń i tworzenie m.in Strategii Wspomagania Szkół i Przedszkoli przechodzą już do historii. Projekt, o wartości 1.886.232,58 PLN, w 100% dofinansowany został ze środków zewnętrznych.

zdjecie

Podczas konferencji, w dniu 15 czerwca 2015 roku, podsumowany został projekt „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Ponad 1200 osób, przez dwa lata, licząc od 16.09.2013, objętych zostało projektem edukacyjnym, doskonalącym warsztat pracy nauczycieli. W tym dniu wójtowie i burmistrzowie 8 gmin, odebrali laptopy, które zgodnie z założeniem projektu, przekażą wybranej placówce oświatowej.

zdjecie

Nauczyciele i dyrektorzy natomiast odebrali zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleniowego w sieciach. Personel projektu otrzymał pamiątkowe dyplomy.

„Powiat Ostrowski wziął udział w tym projekcie, aby zaktywizować szkoły i przedszkola. Było to bardzo dużym wyzwaniem dla całego zespołu projektowego. To swoista, edukacyjna wartość dodana dla 62 placówek oświatowych. Pokazało, że szczególnie w tym zawodzie bardzo ważne jest ustawiczne doskonalenie”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Część działań prowadzona była w pięciu sieciach tematycznych na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Stworzone zostały roczne plany wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Celem głównym wynikającym z udziału w projekcie było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli.

„Można zapoznać się z naszym najnowszym produktem: Strategia Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli w Powiecie Ostrowskim. Mam nadzieję, że będzie ona przyczynkiem do otwartej debaty w środowisku, nie tylko nauczycielskim- powiedział Jerzy Wójcicki- koordynator projektu.

Wsparciem zostały objęte 62 placówki oświatowe z terenu całego powiatu:

  • 28 szkół podstawowych
  • 12 szkół gimnazjalnych
  • 6 zasadniczych szkół zawodowych
  • 6 szkół technicznych
  • 8 liceów ogólnokształcących
  • 2 przedszkola

Był to projekto wartości 1.886.232,58 PLN, w 100% dofinansowany został ze środków zewnętrznych- Europejskiego Funduszu Społecznego- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III- Wysoka jakość oświaty działanie 3.5. Przyczynił się on do poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli.                              

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 374