OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
85 lat Polskiego Związku Łowieckiego
15 października 2008 roku

85 lat Polskiego Związku Łowieckiego

O roli i znaczeniu łowiectwa oraz wzajemnych relacjach między myśliwymi, a właścicielami łowisk mówiono podczas uroczystego spotkanie z okazji 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Spotkanie odbyło się 14 października w Sali GOK w Wysocku Wielkim.

Organizatorem uroczystości był Powiat Ostrowski oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Wzięli w niej udział gospodarze gmin z terenu powiatu ostrowskiego, przedstawiciele właścicieli łowisk leśnych i polnych, a także szefowie powiatowych służb i inspekcji – policji, starzy pożarnej, weterynarii i sanepidu.

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 85-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego na ręce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Kaliszu, a jednocześnie Członek Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie, pana Wojciecha Szostakowskiego składam wszystkim myśliwym serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Łowiectwo i myślistwo to nie tylko piękna pasja, przyjemność obcowania z przyrodą, przygoda i emocjonujące przeżycia. To także, a może przede wszystkim, ogromna miłość do zwierząt, lasu i przyrody. To wielkie poczucie odpowiedzialności za ochronę naszego ekologicznego dziedzictwa i praca na rzecz utrzymania i rozwoju naszych lasów i związanych z nimi ekosystemów. Na kolejne lata życzę wszystkim myśliwym wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, dobrego zdrowia, wspaniałych trofeów i realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Darz Bór – mówił podczas uroczystości Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Spotkanie stało się także okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z ochroną przyrody, bezpieczeństwem na polowaniach, badaniem ubitej zwierzyny, a także szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta.

Zwierzyna w stanie wolnym żyje w lesie, natomiast pasie się na polu. I to jest problem właściwie nie do rozwiązania, ponieważ tak było wieki temu i tak będzie w przyszłości. Jest to jednak przyczyna najczęstszych kontrowersji występujących między myśliwymi a rolnikami, ponieważ wiele upraw jest przez tę zwierzynę po prostu niszczona. Sądzę jednak, że uda nam się wypracować model dobrej współpracy, szczególnie w zakresie wypłaty odszkodowań. Tutaj potrzebne są mądre i skuteczne rozwiązania – informuje Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, prezes Wielkopolskiej izby Rolniczej.

Polski Związek Łowiecki w tym roku obchodzi swoje 85– lecie. Powstał jako wspólna reprezentacja ludzi, którzy kochają przyrodę, krzewią ideały, przede wszystkim patriotyczne i społeczne.

85 lat temu między innymi z inicjatywy myśliwych zamieszkałych na terenie Wielkopolski powstały organizacje, które później skupiły się w Polskim Związku Łowieckim. Ten jubileusz to wspaniałe lata ważnej działalności, to setki tysięcy członków w całym kraju, to dziesiątki tysięcy działaczy, którzy chcą pracować dla dobra Związku i Polski. Cieszę się z tego zaproszenia, dziękuję za gratulacje i życzenia dla wszystkich myśliwych. Sądzę, że współpraca między Wielkopolską Izbą Rolniczą, Samorządem Powiatowym, Inspekcjami i Służbami Powiatowymi oraz wszystkimi naszymi partnerami nadal będzie się układać tak dobrze jak dotychczas – podkreśla Wojciech Szostakowski, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Kaliszu.

Kół Łowickich w okręgu kaliskim jest 49, skupionych jest w nich ponad 2100 myśliwych. Jak podkreślono podczas spotkania, myśliwi na polowanie przeznaczają 10 procent swojego czasu, a pozostała część to działalność statutowa, dokarmianie zwierzyny, organizowanych imprez i spotkań okolicznościowych, organizowanie spotkań z młodzieżą w szkołach, udział w przedsięwzięciach ekologicznych – na przykład w Forach Łowieckich od kilku lat organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1027