OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kuźnia pomaga
17 października 2008 roku

Kuźnia pomaga

Nowoczesny sprzęt komputerowy przekazała Kuźnia Ostrów Wielkopolski dla powiatowego szpitala. Cieszymy się ogromnie, że również ostrowscy przedsiębiorcy wspomagają naszą działalność, że wśród sfer biznesu jest poczucie wspólnoty z lokalną społecznością - podkreśla dr Michał Bargiel, z-ca dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowoczesny zestaw komputerowy trafił na Oddział Położniczy. Starosta Włodzimierz Jędrzejak zaprosił przedsiębiorców do szpitala i osobiście zaprezentował przeprowadzone tutaj ostatnio inwestycje.

Zawsze chętnie wspieramy takie inicjatywy. Pomagając szpitalowi działamy także dla dobra naszej załogi. Na takich inicjatywach nie można oszczędzać. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego co zobaczyliśmy na Oddziale Położniczym. To piękny, nowoczesny, absolutnie europejski oddział. Na pewno powiatowy szpital może liczyć w przyszłości na nasze wsparcie i pomoc – podkreśla Mirosław Mielczarek, prezes Zarządu Kuźni Ostrów Wielkopolski.

To nie pierwsza pomoc ostrowskiej Kuźni dla powiatowego szpitala. Wcześniej spółka dołożyła finansową cegiełkę do zakupu nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego.

Każdy dar przekazany dla ostrowskiego szpitala jest dla nas bardzo cenny. Cieszymy się ogromnie, że również ostrowscy przedsiębiorcy wspomagają naszą działalność, że wśród sfer biznesu jest poczucie wspólnoty z lokalną społecznością i chęć pomocy najbardziej potrzebującym, czyli tym osobom, których zdrowie wymaga pobytu w szpitalu. Dzięki pomocy biznesmenów z Ostrowa i powiatu ostrowskiego ten pobyt jest przyjemniejszy, lepszy, na wyższym poziomie – podkreśla dr Michał Bargiel, z-ca dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Starosta ostrowski natomiast przekazał na oddział dwa worki sako, które znajdą się na wyposażeniu sal porodowych. Są to specjalne siedziska, które ułatwiają przebieg porodu.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 868