OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Goście z Tomaszowa Lubelskiego
17 października 2008 roku

Goście z Tomaszowa Lubelskiego

25 uczniów wraz z opiekunami przyjechało z trzydniową wizytą do swoich kolegów z IV LO. Szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie „Poznajmy naszą kulturę”. Projekt realizowany jest przez fundację Roberta Schumana w Warszawie.

25 uczniów wraz z opiekunami przyjechało z trzydniową wizytą do swoich kolegów z IV LO. Szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie „Poznajmy naszą kulturę”. Projekt realizowany jest przez fundację Roberta Schumana w Warszawie.

Fundacja Roberta Schumana od kilku lat organizuje program wymian szkolnych z dobranymi szkołami partnerskimi na terenie Polski. Umożliwia on młodzieży i nauczycielom poznanie kultury i lokalnych zwyczajów innych regionów naszego kraju, nawiązanie nowych znajomości i szerszej współpracy.

W środę, 15 października, z trzydniową wizytą przyjechali do nas uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. To szkoła partnerska IV Liceum. Podczas tych trzech dni będziemy wspólnie realizować, mam nadzieję, atrakcyjny program. Przede wszystkim przeprowadzimy zajęcia na temat stereotypów, będziemy szukać możliwości ich przełamywania. Ponadto chcemy naszym gościom pokazać Ostrów Wielkopolski i jego okolice. Myślę, że nasz region pod tym względem jest również atrakcyjny - informuje Karol Marszał, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, koordynator projektu ze strony IV LO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Program odbywa się pod patronatem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego z inicjatywy Unii Europejskiej. Z uczniami i nauczycielami z Tomaszowa Lubelskiego spotkał się także starosta ostrowski.

Witam was serdecznie na pięknej Ziemi Ostrowskiej. Ogromnie się cieszę, że mogę się z wami zobaczyć, zaprezentować naszą powiatową edukację i zachęcić do zwiedzenia naszego regionu. Szkoda tylko, że pogoda jest trochę deszczowa i może popsuć program wizyty. Mam jednak nadzieję, że humor będzie wam dopisywał i pobyt w Ostrowie będzie dobrze wspominać - mówił na spotkaniu z młodzieżą Włodzimierz Jędrzejak, szef powiatowego samorządu - Nasi uczniowie wyjeżdżają na staże i praktyki międzynarodowe, mamy bowiem bardzo dobrze rozwiniętą współpracę z partnerami zagranicznymi. Sądzę jednak, że takie wymiany krajowe, nawiązywanie wspólnych kontaktów z młodzieżą z różnych stron Polski jest także bardzo interesujące i może przynieść wiele korzyści.

Goście z Tomaszowa Lubelskiego wzięli także udział w udział w Dniu Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego – Fryderyka Chopina, który został zorganizowany w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Rewizyta uczniów IV Liceum w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się na początku listopada.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 741