OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski starosta
20 października 2008 roku

Europejski starosta

Statuetkę Parlamentu Europejskiego otrzymał starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Wyróżnienie wręczył wiceprzewodniczący parlamentu, Marek Siwiec podczas swojego pobytu w Ostrowie Wielkopolskim. Honorujemy w ten sposób człowieka, który ma wielkie zasługi w promowaniu idei Zjednoczonej Europy – podkreśla eurodeputowany.

Marek Siwiec gościł w Południowej Wielkopolsce w piątek, 17 października. Starosta ostrowski zaprezentował mu dokonania i sukcesy samorządu powiatowego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje, programy edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

Samorządy na ogół są bardzo dobrze przygotowane do pisania wniosków na różnorodne projekty unijne. Dla naszego powiatu jest to podstawowe narzędzie pracy przy realizacji wielu, kosztownych inwestycji. Bez finansowego wsparcia z unijnej kasy nie bylibyśmy w stanie wykonać wielu zadań. Niestety, muszę przy tej okazji podkreślić, że istnieją duże opóźnienia - teraz sięgające już blisko dwóch la t- w uruchomieniu funduszy unijnych przez instytucje wdrażające na terenie naszego kraju. Dla nas jest to ogromny problem, bo nie możemy wystartować z wieloma inwestycjami. Apelujemy zatem o usprawnienie procedur, wówczas na pewno fundusze unijne będą lepiej i skuteczniej wykorzystywane, szczególnie tu, na dole – mówi szef powiatowego samorządu.

Starosta przedstawił listę inwestycji, które zamierza realizować przy wsparciu funduszy unijnych. Znalazły się na niej takie pozycje jak – dokończenie termomodernizacji szkół i placówek oświatowych, zakup sprzętu medycznego dla szpitala, dokończenie budowy przychodni specjalistycznej, budowa lądowiska dla helikoptera w ZZOZ, budowa drogi powiatowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na odcinku Ostrów – Raszków- Koryta.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 701