OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Cieszą sie uczniowie i nauczyciele
22 października 2008 roku

Cieszą sie uczniowie i nauczyciele

Ponad 1. 200 000 złoty kosztować będzie modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. W rezultacie powstanie tam nowoczesna hala sportowa do zajęć wychowania fizycznego. Zakończenie prac remontowych i oddanie hali do użytku planowane jest w lutym 2009 roku.

Zakres prac jest bardzo duży i obejmuje termomodernizację całego budynku oraz całkowity remont wewnątrz sali gimnastycznej. W tej chwili wymieniany jest parkiet, wszystkie instalacje i okna, trwa malowanie ścian, remont toalet i zaplecza technicznego.

Podjęliśmy się tego kosztownego zadania, ponieważ stan budynku był tragiczny. Modernizacja hali sportowej kosztować będzie ponad 1. 200.000 złotych. Mam nadzieję, że w tej kwocie zamkniemy całą inwestycję, chociaż w trakcie prac remontowych zawsze trzeba się liczyć z różnymi „niespodziankami”, które będzie trzeba uwzględnić przy ponoszonych kosztach. Ten rok był szczególny jeśli chodzi o inwestycje oświatowe. Została przeprowadzona gruntowna modernizacja basenu „Delfin” przy Zespole Szkół Technicznych. Na ukończeniu jest przebudowa dawnej Bursy przy ulicy Słowackiego na piękną, nowoczesną Szkołę Muzyczną z dwoma salami koncertowymi. No i hala sportowa przy Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że wszystkie te działania podniosą jakość kształcenia naszej młodzieży – wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Pieniądze na termomodernizację sali przy Zespole Szkół Usługowych pochodzą głównie z budżetu powiatu ostrowskiego. Dodatkowo Starostwo Powiatowe ubiega się o przyznanie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan techniczny obiektu nie odpowiadał wymaganiom sali gimnastycznej. Dlatego modernizację budynku przeprowadzamy głównie z myślą o młodzieży uczącej się w naszej szkole. Oddanie sali gimnastycznej do użytku przyniesie niewątpliwe korzyści naszej młodzieży oraz pozwoli na profesjonalną realizację programu wychowania fizycznego – informuje Olga Koterba, dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Na ukończenie remontu z niecierpliwością czekają uczniowie i nauczyciele.

Na remont hali sportowej czekaliśmy bardzo długo, dlatego nie możemy się już doczekać kiedy zostanie oddana do użytku. Na razie pogoda jest piękna, dlatego lekcje wychowania fizycznego są przeprowadzane na boisku szkolnym. Uczniowie z zadowoleniem patrzą na remont sali, ponieważ warunki jakie mieliśmy do tej pory były bardzo złe, w związku z czym młodzież niechętnie przychodziła na zajęcia. Teraz na pewno się to zmieni - mówi Grzegorz Igielski, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Usługowych.

W hali sportowej planowane jest prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych organizowanie imprez i zawodów miedzy innymi w piłce ręcznej, siatkówce i koszykówce.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 763