OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Weterana
2 września 2015 roku

Dzień Weterana

W 76 rocznicę wybuchu najbardziej krwawego konfliktu w historii ludzkości II wojny światowej, władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego oraz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wspólnie oddały hołd poległym i pomordowanym w latach 1939- 1945 bohaterom.

W obecności licznych pocztów sztandarowych, związków kombatanckich oraz warty honorowej harcerzy, uroczyście złożone zostały wiązanki kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem przy ostrowskiej konkatedrze. Kwiaty oraz znicze złożono także przy tablicach: na rogu ulic Gimnazjalnej i Kompałły, przy ulicy 60- Pułku Piechoty,  oraz na pomniku przy ulicy Bema. Uroczystą Mszę Świętą w intencji Obrońców Ojczyzny poległych w walkach o niepodległość i suwerenność Polski odprawił ksiądz proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela Bogusław Lamenta.

- Ta msza odprawiana jest w intencji tych, którzy doświadczyli tragedii w szczególny sposób i tych, którzy ukazali największy wyraz miłości do Ojczyzny, składając ofiarę swego życia – powiedział ksiądz Bogusław Lamenta.

zdjecieW tym dniu uczczono także Dzień Weterana. Z wyrazami szacunku podziękowano wszystkim kombatantom za żywe świadectwo odwagi i patriotyzmu. To właśnie oni do dnia dzisiejszego wspominają ten trudny okres w dziejach Polski i wywołują wzruszenie swoją postawą.

zdjecie- Powinniśmy się wszyscy cieszyć tą wolnością i doceniać każdego dnia, że mamy spokojny kraj, który się rozwija. Na nas dorosłych ciąży obowiązek przekazywania młodemu pokoleniu treści patriotycznych. Byłem urzeczony tym, że tak wielu młodych ludzi stanęło dzisiaj ze sztandarami, to była dla nich swego rodzaju lekcja historii. To oni w przyszłości będą kontynuować tradycje i pamięć o poległych- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecieW uroczystościach władze powiatowe reprezentował Starostwa Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 210