OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gry bitewne w MDK
3 września 2015 roku

Gry bitewne w MDK

We wrześniu ostrowski Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na akcję „Kampania wrześniowa 28 mm”. W jej ramach co tydzień za pomocą figurek ukazujących prawdziwych żołnierzy wrześniowych rozegrany zostanie inny fragment kampanii. Zapraszamy!

W tym roku we wrześniu dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 76 lat członkowie Klubu Gier Strategicznych MDK zapraszają do udziału w akcji „Kampania wrześniowa 28 mm”. Co tydzień za pomocą figurek ukazujących prawdziwych żołnierzy wrześniowych rozegrany zostanie inny fragment kampanii: 4 września – Bitwa graniczna, 9 września – Bitwa nad Bzurą, 17 września – napaść na Polskę armii radzieckiej, 28 września – ostatnie bitwy kampanii.

Nazwa akcji dla laika jest nietypowa. – „28 mm” to określenie popularnej skali wargamingowej. Oznacza wysokość figurki żołnierza mierzonej do linii oczu. „War games”, czyli „gry wojenne”, dawniej były domeną dowódców wojskowych sztabów, którzy mogli za ich pomocą ćwiczyć swoje umiejętności bez przelewania potu i krwi żołnierzy – wyjaśnia iotr Szczepaniak, prowadzący w MDK Klub Gier Strategicznych. – Najpopularniejszą grą wojenną są oczywiście szachy. Współcześnie funkcjonuje ogromny rynek gier strategicznych, w których człowiek mierzy się z komputerem i niekiedy – za jego pośrednictwem – z drugim człowiekiem. Ale istnieją też historyczne gry bitewne rozgrywane na żywo, za pomocą maleńkich figurek i modeli sprzętu wojskowego, w starannie odwzorowanej scenerii, z użyciem kości sześciościennych stanowiących czynnik losowy podejmowanych działań. Takie gry pozwalają na odtwarzanie historycznych wydarzeń, przywołanie na chwilę wycinka przeszłości, ożywienie wyobraźni, by wiedzieć i zrozumieć – dodaje Piotr Szczepaniak.

I właśnie w MDK takie gry będą mieć miejsce. Wszystkie spotkania będą się odbywały w wymienionych dniach w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Wolności 10 od godziny 17 do 19. – W ramach akcji przypomniane zostaną okoliczności, szczegóły i bohaterowie walki osamotnionej Polski z największymi potęgami ówczesnej Europy. Czy tym razem – choćby tylko w grze – uda się zwyciężyć?... – kończy Piotr Szczepaniak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 108