OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lewków oficjalnie otwarty
3 września 2015 roku

Lewków oficjalnie otwarty

Ponad ćwierć miliona złotych kosztowała modernizacja drogi w Lewkowie (Gmina Ostrów Wielkopolski). Ten odcinek pełni istotną rolę w drogowym układzie komunikacyjnym Powiatu Ostrowskiego.

W poniedziałek 31 sierpnia 2015 roku odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej drogi w Lewkowie (Gmina Ostrów). Za ponad  ćwierć miliona złotych udało się wyremontować prawie 1,2 km drogi.

zdjecie

- Z wielu modernizowanych dróg do symbolicznego przecięcia wstęgi wybieramy te, które są największe lub mają istotne znaczenie w układzie komunikacyjnym. Droga w Lewkowie ma takie właśnie znaczenie. Jest alternatywą komunikacyjną dla zatłoczonej drogi krajowej Ostrów-Kalisz. O tym, że tak jest wielu mogło się przekonać w niedzielę 30 sierpnia, kiedy na „krajówce’’ doszło do poważnego wypadku. To właśnie tędy odbywał się ruch – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Droga ma istotne znaczenie dla mieszkańców Gminy Ostrów oraz Gminy Nowe Skalmierzyce dojeżdżających zarówno do Ostrowa, jak i Kalisza. W połączeniu z wyremontowaną kilka miesięcy temu drogą w Ociążu stanowią one ważny ciąg komunikacyjny.

W ramach modernizacji położona została nowa asfaltowa nakładka oraz poszerzone i utwardzone zostały pobocza. Całość kosztowała ponad 160 tys. zł i została w całości sfinansowana ze środków budżetu Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

- Na tę drogę czekaliśmy od dawna, dlatego tak wiele mieszkańców Lewkowa interesowało się realizacją tej inwestycji. Cieszę się, że udało się ją wykonać w bardzo dobrym standardzie i mam nadzieję, że wiele lat posłuży użytkownikom ruchu – powiedział Damian Grądzielewski, radny powiatowy, mieszkaniec Lewkowa.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Piotr Kuroszczyk - Wójt Gminy Ostrów, Łukasz Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotr Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Damian Grądzielewski radny powiatowy oraz Maria Karolak sołtys Lewkowa i Maria Nowicka przedstawicielka mieszkańców wsi. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Bronisław Chorzępa.    

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 354