OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostatnie wolne miejsca w MDK!
7 września 2015 roku

Ostatnie wolne miejsca w MDK!

Trwa rekrutacja uzupełniająca w Młodzieżowym Domu Kultury. Wolne miejsca zostały już tylko na kilka form zajęć. Chętni, by zapisać się do MDK, mają czas do 15 września.

Rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury zakończyła się 30 czerwca. Od końca sierpnia natomiast trwa rekrutacja uzupełniająca. By zapisać się na zajęcia, trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc zostało już niewiele. – Po raz pierwszy na zajęcia w MDK zapisało się tak dużo osób. Do 30 czerwca wpłynęły do nas 1993 karty zgłoszenia – mówi szefowa placówki przy ul. Wolności 10 Anna Torz. – Przyjęliśmy 1698 kart zgłoszenia, co nie oznacza jednak, że mamy tylu uczestników zajęć. Do MDK bowiem chodzą też osoby, które korzystają z kilku form zajęć – dodaje Anna Torz.

zdjecie

Sukcesem Młodzieżowego Domu Kultury jest to, że niemal połowa zapisanych na zajęcia w obecnym roku szkolnym to nowe osoby, które dotychczas nie korzystały z oferty placówki. – Nigdy nie było aż tylu nowych chętnych na nasze zajęcia. Bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania naszą ofertą – podkreśla Anna Torz.

zdjecie

Pierwszeństwo w dostaniu się do MDK miały osoby, które wcześniej chodziły na zajęcia, pod warunkiem że we wskazanym terminie złożyły kartę zgłoszenia. W sumie na zajęcia nie dostało się niemal blisko 300 osób. Nieprzyjęci zostali umieszczeni na listach rezerwowych – jeśli zwolni się miejsce w danej grupie, wówczas to oni jako pierwsi zostaną zaproszeni do udziału.

Na niektóre zajęcia pozostały jeszcze wolne miejsca. Nie ma ich wiele, więc z zapisami trzeba się pospieszyć, tym bardziej że rekrutacja trwa do 15 września. – Do zaoferowania mamy jeszcze po kilka wolnych miejsc w grupach: teatralnej, teatralno-plastycznej, wokalno-muzycznej, poetycko-literackiej, gier strategicznych, dziennikarsko-medialnej. Zapraszamy też do uczestnictwa w zajęciach Klubu Miłośników Gier Planszowych i Nie Tylko – mówi dyrektor MDK.

W MDK zajęcia odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, i w soboty w godzinach od 9 do 13. Mogą z nich korzystać dzieci i młodzież w wieku od 4 do 25 roku życia (pod warunkiem, że jest to młodzież ucząca się). Nowością – od minionego roku – są właśnie zajęcia w soboty, także od zeszłego roku działają w MDK nowe grupy. – Można wybierać w aż 30 różnorodnych formach. Ciągle wzbogacamy naszą ofertę. W minionym roku ruszyły zajęcia poetycko-literackie, szachowe, tańca towarzyskiego, w tym roku nowością są zajęcia w grupie badawczej „A czemu?” – mówi dyrektor MDK.

Obecnie w MDK trwają zebrania z rodzicami, zajęcia ruszą w drugim tygodniu września.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 187