OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
  3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
    • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
    • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Strażackie laboratorium na kołach
8 września 2015 roku

Strażackie laboratorium na kołach

Specjalistyczny tzw. ciężki wóz strażacki do ratownictwa chemicznego - ekologicznego otrzymała na początku września 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pojazd jest wyposażony w sprzęt do rozpoznania zagrożeń chemicznych, ich neutralizacji i zabezpieczenia skażonego terenu. Warty ponad 2,1 mln złotych samochód jest tak naprawdę połączeniem laboratorium i zapleczem wyposażonym od podłogi pod sufit w specjalistyczny sprzęt m.in. do uszczelniania instalacji czy urządzeń, ale także zbiorniki, pompy i instalacje do przepompowywania płynów, ich neutralizacji czy absorbcji.

zdjecie

Ułatwieniem dla obsługi jest hydrauliczna platforma z tyłu pojazdu wyposażona w przyciski do sterowania stopą. Nowinka ta umożliwia m.in. wyładowanie specjalistycznych wózków.

zdjecie

W manewrowaniu tak dużym pojazdem przydatna jest skrętna oś tylna.

To drugi tej klasy pojazd w Wielkopolsce. Podobną jednostką dysponuje Poznań. Do tej pory ostrowska komenda dysponowała pojazdem ratownictwa chemicznego typu średniego, który wykorzystywany jest już prawie 20 lat i jest znacznie uboższy w zakresie specjalistycznego wyposażenia sprzętowego.

zdjecie

- Nasi strażacy mają teraz miesiąc czasu na poznanie pełnych możliwości pojazdu. Szacujemy, że ok. 40 proc. wyposażenia to zupełnie nowe urządzenia, z którymi trzeba się dokładnie zapoznać. To samochód wykorzystywany nie tylko do akcji ratunkowych na terenie Powiatu Ostrowskiego. Komeda Główna Państwowej Straży Pożarnej, rozdziela tego rodzaju specjalistyczne pojazdy tak, aby obejmowały swoim działaniem poszczególne regiony Polski, uwzględniając oczywiście rodzaj i skalę występujących zagrożeń. Nasz samochód, decyzją Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, przewidziany jest do działań na obszarze całej Południowej Wielkopolski, a gdy zajdzie taka potrzeba, nawet poza granicami województwa – powiedział Andrzej Morta komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim.    

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 236