OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mogą zastępować rodzinę
10 września 2015 roku

Mogą zastępować rodzinę

Siedem nowych rodzin zastępczych otrzymało pozytywną opinię do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Otrzymanie dokumentów potwierdzających otrzymanie tych uprawnień poprzedzone było specjalistycznym szkoleniem.

Szkolenie dla przyszłych rodzin zastępczych odbywało się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w miesiącach od maja do sierpnia 2015 roku prowadzone przez trenerów PRIDE – rodzinna opieka zastępcza /adopcja. Łącznie kandydaci na rodziców zastępczych odbyli 12 sesji tematycznych, spotkań i konsultacji indywidualnych z trenerami. Przeszli także praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej.

zdjecie

Rodzina to jedna z form opieki nad dziećmi, nie mającymi właściwej opieki rodziców. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona.
Dzięki pobytowi w rodzinie zastępczej, dzieci mogą zrozumieć przyczyny rozpadu ich biologicznej rodziny, co pozwoli im w przyszłości na założenie własnej trwałej rodziny na całe życie. W rodzinie zastępczej przebiega proces pracy wychowawczej nad dziećmi, który prowadzony jest przez opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, lekarzy, terapeutów, pracowników sądowych, rodziców adopcyjnych, doradców i rodziców biologicznych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego.
Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.

zdjecie

Na terenie Powiatu Ostrowskiego funkcjonuje obecnie ok.158 rodzin, w których przebywa 206 dzieci.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 218