OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wojewoda podziwia i gratuluje
23 października 2008 roku

Wojewoda podziwia i gratuluje

Czy ostrowski oddział położniczy stanie się nowoczesnym centrum położniczym dla Południowej Wielkopolski? O tym między innymi dyskutowano na spotkaniu wicewojewody wielkopolskiego ze starostami, lekarzami i specjalistami od zdrowia i polityki społecznej. Spotkanie odbyło się 22 października w ostrowskim szpitalu.

Okazją do spotkania było otwarcie zmodernizowanego oddziału położniczego. Wojewoda zaprosił do Ostrowa przedstawicieli samorządów powiatowych, aby zaprezentować im obiekt o wysokim, europejskim standardzie.

Oddział jest przepiękny, bardzo nowoczesny i robi ogromne wrażenie. Od jakiegoś czasu zastanawiamy się co zrobić, żeby zachęcić kobiety do rodzenia we własnym miejscu zamieszkania. Obserwujemy, że panie coraz częściej przyjeżdżają rodzić do Poznania, a klinika na Polnej wręcz „pęka w szwach”. Dlatego chcieliśmy innym starostom pokazać przykład Ostrowa jako wspaniałe rozwiązanie i troskę o to, aby można było rodzić godnie, w intymnych warunkach i naprawdę po ludzku. Sądzę, że jeśli kobiety w innych szpitalach będą miały stworzone podobne warunki to zdecydują się na poród na miejscu. Myślę, że ostrowski przykład jest wzorcowy dla innych powiatowych szpital. Wspaniałe wrażenie robi również Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Patologii Noworodków. Życzyłbym sobie bardzo, aby w każdym szpitalu warunki były podobne, ale niestety tak nie jest – podkreśla Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski.

Modernizacja oddziału trwała trzy lata. Do chwili obecnej samorząd powiatowy zaangażował w tę inwestycję 4 miliony złotych. 2.300 000 kosztowały prace remontowe, za resztę kwoty zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie oddziału. W efekcie przeprowadzonych działań na parterze budynku powstał piękny, bezpieczny, a przede wszystkim nowoczesny Oddział Położniczy. Na oddziale znajdują się kameralne pokoje z łazienkami, pojedyncze sale porodowe, indywidualne stanowiska do pielęgnacji noworodków, nowoczesne gabinety zabiegowe. Ponadto oddział został wyposażony w wysokiej klasy sprzęt medyczny.

Rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych oddziałów jeśli chodzi o powiatowe szpitale. Zdecydowanie spełnia standardy europejski, przede wszystkim ze względu na różne możliwości rozwiązania porodu. Przy okazji warto podkreślić jak ważną rolę odgrywają szkoły rodzenia. To naprawdę podstawowa kwestia, dlatego ogromnie się cieszę, iż mogę poinformować, że właśnie dzisiaj w imieniu wojewody podpisałem rejestrację takiej szkoły w ostrowskim szpitalu – mówi Jan Tadeusz Głębocki, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rocznie w ostrowskim szpitalu przyjmowanych jest około 1300 - 1400 porodów. W oddziale pracuje 31 położnych i 10 lekarzy.

Wszyscy lekarze w szpitalu systematycznie podnoszą swoje umiejętności. Na oddziale położniczym jest ośmiu specjalistów z drugim stopniem specjalizacji. Kilku z nich odbywa specjalne kursy w Warszawie w zakresie porodów w wodzie. Cały czas pracujemy nad poprawieniem relacji pacjentka – lekarz, pacjentka – położna. Przyjazna atmosfera, serdeczne i profesjonalne podejście do rodzącej ma ogromne znaczenie. Sądzę, że wiele w tej kwestii już się zmieniło, co panie potwierdzają w rozmowach – mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Cały oddział jest wyposażony w nowoczesny system nadzoru kardiotokograficznego. Oznacza to, że lekarze i położne mają stały nadzór nad tym, co dzieje się w organizmie ciężarnej, a tętno płodu jest kontrolowane 24 godziny na dobę. Jest to system zarówno przewodowy jak i bezprzewodowy, tak więc pacjentka może swobodnie poruszać się po oddziale, a nawet po całym szpitalu.

Myślę, że ostrowski szpital tworząc warunki do jak najlepszych porodów ma możliwość pozyskać znacznie więcej pacjentek. W ślad za nimi pójdą pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo te procedury nie podlegają limitom. Myślę, że ta inwestycja w dłuższej perspektywie czasu się zwróci. Natomiast zadowolenie pacjentek, że nie muszą wyjeżdżać rodzić do Poznania i innych ośrodków powinno być satysfakcją dla tych, którzy to dzieło zrealizowali – mówi Józef Gryszka, kierownik delegatury wielkopolskiego oddziału NFZ.

Oddział jako jedyny w Południowej Wielkopolsce ma do zaoferowania specjalną wannę do porodu w wodzie, a sale porodowe są wyposażone w łóżka amerykańskiej firmy Stryker. Stworzono idealne warunki dla porodów rodzinnych, które od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

Bardzo się cieszę z wizyty wojewody i kolegów starostów. Chciałem im pokazać jak wygląda nasz zmodernizowany oddział położniczy. Rozmawialiśmy w Poznaniu o stworzeniu w Ostrowie Centrum Położniczego dla Południowej Wielkopolski. Wiemy doskonale, że dzisiaj wiele kobiet wyjeżdża rodzić do stolicy Wielkopolski i innych ośrodków. Dlatego wielkim wysiłkiem finansowym i organizacyjnym sfinalizowaliśmy przebudowę tego oddziału. Dzisiaj możemy zaproponować mieszkankom naszego regionu komfortowe warunki pobytu, a personelowi doskonałe warunki pracy. Chciałbym, aby tak wyglądały wszystkie szpitalne oddziały. To oczywiście kosztowne zadanie, ale sądzę, że nasz szpital będzie się rozwijał – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Na oddziale w tej chwili do dyspozycji jest 17 łóżek położniczych, docelowo (po zakończeniu remontu piętra) będzie ich 30.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1076