OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rodzina jest najważniejsza
11 września 2015 roku

Rodzina jest najważniejsza

W dniu 9 września w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie odbyło się kolejne piąte „Spotkanie Rodzin” 

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza święta, podczas której Ksiądz Kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Ostrowskiej Konkatedry dokonał poświęcenia obrazu Świętej Rodziny. Dzięki pomocyKsiędza, po renowacji obraz znalazł ponownie miejsce w ołtarzu głównym kaplicy DPS pod wezwaniem Świętej Rodziny. Wizerunek namalowany został w 1958 roku przez siostrę zakonną Cecylię Furmanek ze zgromadzenia sióstr Świętej Jadwigi, na wzór słynnego obrazu hiszpańskiego malarza Murillo.

zdjecie

Podczas oficjalnej części Starosta Ostrowski Paweł Rajski podkreślił ważność rodzin w życiu człowieka niezależnie od wieku na każdym etapie życia człowieka. W dalszej części spotkania mieszkańcy i ich rodziny mieli okazję wysłuchać mini koncertu w wykonaniu zespołu „Tęcza"-uczniów SP Nr 1, kierowanego przez Marzenę Machała, oraz obejrzeć inscenizację  pt. „Lato” przygotowaną przez mieszkańców Domu. Spotkanie uświetniła muzyka w wykonaniu DJ Mikołaja.

zdjecie

W spotkaniu wzięły udział siostry Elżbietanki; dyrektor Teresa Dorsz i siostra Andrzeja Konowal. List z życzeniami dla mieszkańców i ich rodzin oraz pracowników Domu przesłał Poseł na Sejm Przemysław Krysztofiak.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 347