OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dwie wsie jedno święto
11 września 2015 roku

Dwie wsie jedno święto

Mieszkańcy sąsiadujących z sobą wsi Przybysławice i Pogrzybów (Gmina Raszków) postanowili w tym roku wspólnie obchodzić zakończenie żniw. W miejscowym paru zorganizowali razem pełną atrakcji biesiadę dożynkową.

Zgodnie z wiekową tradycją uroczystości poprzedziła Msza św. Dziękczynna w koście pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie, podczas której dziękowano za tegoroczne plony.

zdjecie

Rozrywkowa część uroczystości odbyła się w parku. Wśród gości honorowych byli: poseł na Sejm Przemysław Krysztofiak, radna powiatowa Maria Tomaszewska, Przewodniczący Rady Gminy Raszków Andrzej Matyba oraz radna gminna Eugenia Przygoda. Do gości dołączyli także Burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak oraz ksiądz wikariusz Mariusz Dąbrowski.

zdjecie

– Takie imprezy jak ta pozwalają na lepszą integrację lokalnej społeczności, powodują, że ludzie zbliżają się do siebie, chcą wspólnie przebywać bawić się, ale także działać. To poczucie przynależności do wspólnoty i więzi sąsiedzkiej jest szczególnie ważne właśnie w środowisku wiejskim, w którym w  wielu przypadkach pomoc sąsiedzka jest nieodzowna – powiedziała radna powiatowa Maria Tomaszewska.

zdjecie

Rolę konferansjera i prowadzącego konkursy pełnił niestrudzony Andrzej Jarmuszczak wraz z żoną. Inicjowane przez niego zabawy i konkurencje zręcznościowe dostarczyły sporej dawki rozrywki zarówno młodszym jak i starszym biesiadnikom i mocno zintegrowały mieszkańców Pogrzybowa i  Przybysławic. Nagrody w konkursach ufundowało Biuro Promocji Starostwa Powiatowego. Z krótkim programem artystycznym wystąpiły uczennice szkoły w Jankowie Zaleśnym (pod opieką Pani Liberskiej). Gościom zaprezentowały zabawne monologi gwarowe. Zebrani wysłuchali także wiązanek pięknych szlagierów w wykonaniu Aliny Stefańskiej. Biesiadę zakończyła zabawa taneczna. Organizatorami imprezy były Radna Eugenia Przygoda, sołtys Wiesław Przygoda i sołtys Agnieszka Ruda wraz z radami sołeckimi obu wsi, KGW, OSP oraz radna powiatowa Maria Tomaszewska.

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 320