OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dożynki po wielkopolsku
11 września 2015 roku

Dożynki po wielkopolsku

Tym razem w Buku na terenie Powiatu Poznańskiego odbyły się XVII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Tradycyjnie w tym największym święcie wielkopolskich rolników uczestniczyła delegacja z Powiatu Ostrowskiego.

Powiat ostrowski w tym roku reprezentował rolnik nominowany w XIV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku - Pan Janusz Kałużny z żoną Reginą oraz młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach: Joanna Andrzejewska i Hubert Kopras.

zdjecie

Uroczystości w dniu 30 sierpnia 2015 roku rozpoczęły się od święcenia dożynkowych wieńców, mszy świętej dziękczynnej, którą celebrował Metropolita Poznański. Gospodarzami dożynek: byli Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański a także Jan Grabkowski – Starosta Poznański i Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Po mszy uczestnicy spotkania obejrzeli obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Łany. Następnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego dzielił się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren, otrzymanym z rąk Starostów Dożynek - Justyny Jóźwiak oraz Andrzeja Bogacza.

W tegorocznych dożynkach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, m.in. Zofia, Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, samorządowcy z terenu Wielkopolski, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb mundurowych oraz duchowieństwa.

W części artystycznej wystąpiły: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, Kapela Podwórkowa „Junki z Buku” oraz Big Band „Take Eight”. Ostatnim punktem dożynkowego programu był koncert zespołu Enej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 197