OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wypełnić testament żołnierzy wyklętych
11 września 2015 roku

Wypełnić testament żołnierzy wyklętych

W dniu 10 września 2015 roku na ścianie pamięci kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy wyklętych z Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „WARTA” w Obwodzie Ostrowskim.

Uroczystości rozpoczął swoim wystąpieniem ks. kan. Witold Szala. Proboszcz parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim nakreślił zgromadzonym gościom historię żołnierzy wyklętych w kontekście wydarzeń historycznych. Kierując swoje słowa w szczególności do licznie przybyłej młodzieży podkreślił, że w wyniku II wojny światowej Polska dostała się pod wpływy totalitarnego Związku Sowieckiego, który zaledwie kilka lat wcześniej w 1939 roku działając w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami napadł na Polskę wywołując II wojnę światową.

zdjecie

- „Dla Polaków to była tragedia. Sowieci, podobnie jak hitlerowcy przystąpili do masowych mordów, budując sieć około 200 obozów NKWD na terenie Polski. To może dziwić, ale w pierwszych latach wojny pod okupacją sowiecką więcej ludzi chroniło się w lasach niż podczas okupacji niemieckiej. Na terenach okupowanych przez Sowietów nie było miejsca dla ludzi wolnych, sprzeciwiających się totalitaryzmowi i walczących o suwerenną Polskę. Żołnierze Wyklęci zostali skazani na unicestwienie.” – mówił ks. Witold Szala.

zdjecie

Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na różne postawy polskiego społeczeństwa wobec okupantów, a mianowicie jedność w postawie przeciw hitlerowcom i skłonność części społeczeństwa do współpracy z Sowietami.

- Przez 45 lat okupacji sowieckiej temat żołnierzy wyklętych to był temat tabu. W tym czasie ze względów bezpieczeństwa nie rozmawiano o uczestnikach tego antykomunistycznego powstania, które trwało od 1944 do 1963. Tak wyrosły dwa pokolenia pozbawione wiedzy na ten temat i w związku z tym z wypaczoną tożsamością. Dopiero teraz, kiedy żyją dosłownie ostatni żołnierze antykomunistycznego powstania możemy odzyskiwać nową tożsamość i czcić naszych bohaterów. Bo Żołnierze Niezłomni są niekwestionowanymi, autentycznymi bohaterami. Ich bezkompromisowość, odwaga są wzorcami postaw patriotycznych i obywatelskich dla młodego pokolenia.” – mówił Ksiądz Kanonik Witold Szala

W swoim wystąpieniu Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak przybliżył natomiast historię Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „WARTA”, oraz kulisy jej założenia pod przewodnictwem płk. Andrzeja Rzewuskiego pseud. „Hańcza” w Ostrowie, 10 maja 1945r.

- Cele, który przyświecały żołnierzom zgromadzonym w Ostrowie, przy ul. Sienkiewicza były dokładnie te same, które przyświecały uczestnikom spotkania pod przewodnictwem gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego w jednym z warszawskich mieszkań w dniu 27 września 1939 roku, na samym początku okupacji hitlerowskiej. Celem było odbudowanie niepodległej państwowości Polski i nie takiej jaka zostanie narzucona przez jednego z naszych okupantów ale takiej jaka wywalczyliśmy w 1918 roku  – powiedział Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

zdjecie

Wicestarosta podkreślił, że WSGO „WARTA” założona w Ostrowie stała się największą konspiracyjną organizacją antykomunistyczną w Wielkopolsce. Przybliżył również sylwetkę jednego z najważniejszych przywódców WSGO „WARTA”, pochodzącego z ziemi raszkowskiej, Jana Kempińskiego, pseudonim „Błysk”.

- Ostrów dziś może być dumny, że jest miastem, które odegrało kluczową rolę w konspiracji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej, ale także kluczową rolę w pierwszych miesiącach konspiracji antykomunistycznej.” – powiedział Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Tablicę pamiątkową ufundował Wielkopolski Związek Kombatantów „WARTA” w 70 rocznicę jego powstania. Uroczystego odsłonięcia dokonała Maria Pohl, córka ostatniego prezesa WZK „Warta”, kapitana Mariana Mikołajczyka oraz Jacek Brzezicha, syn członka zarządu „Warta” por. Czesława Brzezichy.

zdjecie

- „Dzisiaj powinniśmy budować wzajemny szacunek, historyczną prawdę tak, aby nigdy nie powtórzył się okres pogardy i poniżenia tych, którzy w dobrej wierze oddawali życie dla wolnej Polski. Aby nie powróciły czasy, kiedy Polak stawał przeciwko Polakowi.”- mówił Jacek Brzezicha –„Oddajemy dziś hołd żołnierzom Warty i wypełniamy dziś ich testament. To było ich marzenie. Przez wiele lat usiłowali doprowadzić do tego, aby upamiętnić swoich nieżyjących kolegów.”

zdjecie

W imieniu władz powiatowych wiązankę kwiatów złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak oraz Radna Powiatu Ostrowskiego Maria Tomaszewska. W imieniu władz miejskich wiązankę złożyła Prezydent Beata Klimek, Wiceprezydent Ewa Matecka oraz radni miejscy. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele organizacji kombatanckich, uczniowie szkół oraz liczne poczty sztandarowe. Gościem honorowym był ostatni żyjący żołnierz WSGO „WARTA” w Obwodzie Ostrowskim ppor. Mieczysław Zimniak. Uroczystość poprowadził harcmistrz Zbysław Kazimierz Jeżewski.

Odwiedzin: 698