OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zawody pożarnicze
14 września 2015 roku

Zawody pożarnicze

Kilkuset strażaków reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu całego powiatu wzięło udział w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych „Szczury 2015’’. Wśród mężczyzn zwyciężyła ekipa z Topoli Małej. W grupie kobiet bezkonkurencyjne okazały się strażaczki z Daniszyna.

W dniu 12 września 2015 r na boisku sportowych w Szczurach Gmina Ostrów odbyła się IX edycja zawodów sportowo-pożarniczych. Piękna aura sprawiła, że rywalizujących ochotników oglądało wielu widzów.

zdjecie

Zawodnicy mieli do pokonania sztafetę pożarniczą oraz ćwiczenia bojowe. Suma czasów z tych dwóch konkurencji decydowała o ostatecznym zajęciu miejsca w całych zawodach.

zdjecie

Komisja sędziowska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ustaliła następującą kolejność miejsc. W Grupie A (męska) 1. Miejsce OSP Topola Mała, 2. Miejsce OSP Skalmierzyce, 3. Miejsce OSP Sobótka.

zdjecie

W kategorii C (kobieca) 1. OSP Daniszyn, 2. OSP Skalmierzyce, 3. OSP Przybysławice. W kategorii Seniorów na podium znaleźli się: OSP Przybysławice, OSP Boczków i OSP Topola Mała.

zdjecie

W grupie seniorek trzy najlepsze zespoły to OSP Sobótka, OSP Westrza i OSP Ligota.

zdjecie

W klasyfikacji generalnej jednostek OSP na pierwszym miejscu znalazła się OSP Daniszyn, na drugim OSP Uciechów i na trzecim OSP Skalmierzyce. W klasyfikacji generalnej gmin na 1. Miejscu Gmina Ostrów Wielkopolski, na 2. Miejscu Raszków i na trzecim Nowe Skalmierzyce.

zdjecie

Najlepsze drużyny otrzymały puchary i dyplomy oraz węże strażackie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 526