OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Biała Sobota Kardiologiczna
14 września 2015 roku

Biała Sobota Kardiologiczna

Starostwo Powiatowe oraz Zespół Zakładów Opieki Społecznej zapraszaja w sobotę 26 września 2015 r. na Białą Sobotę Kardiologiczną, w ramach której mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarskich.

- Badania profilaktyczne adresowane są do grupy osób zdrowych, które dotąd nie korzystały z opieki kardiologicznej, ale odczuwają jakiś niepokój związny z pracą swojego ukąłdu krążenia lub po prostu dawno nie wykonywały u siebie badań tego typu. Zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych to właśnie cel tej kacji - powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

W godzinach od 10.00 do 13.00 na pacjentów czekać będą specjaliści kardiolodzy. Podczas wizyty możliwa będzie nie tylko konsultacja ze specjalistami ale także bezpłatne wykonanie badania EKG serca,  pomiaru tętna i ciśnienia krwi, oznaczenie poziomu cukru, hemoglobiny glikowanej, lipidogramu oraz określenie wskaźnika masy ciała BMI.

Badania profilaktyczne skierowane są  do mieszkańców Powiatu Ostrowskiego z grupy wiekowej 40 – 65 lat, nie będących pod opieką kardiologa. Dla wszystkich osób, które zdecydują się uczestniczyć w Białej Sobocie przygotowany został  program profilaktyczno – edukacyjny, w tym m.in. porady i konsultacje dietetyka, edukatora cukrzycy i rehabilitanta.

zdjecie

Przez cały czas trwania Białej Soboty Kardiologicznej prowadzone będą badania EKG serca, pomiaru ciśnienia i tętna krwi, poziomu cukru oraz obliczanie wskaźnika BMI.

Warunkiem uzyskania konsultacji lekarza kardiologa jest wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 17 września w godz. 18.00 – 19.30. pod numerem telefonu: 62 595 13 82

Organizatorami Białej Soboty Kardiologicznej są Starostwo Powiatowe oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. To już kolejna tego typu akcja profikatyczna w obszarze przesiwowwych badań kardiologicznych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 285