OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Biskup odwiedził DPS w Psarach
14 września 2015 roku

Biskup odwiedził DPS w Psarach

W czwartek, 10 września 2015 roku, ks. biskup Teofil Wilski odwiedził pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Psarach w ramach wizytacji parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Rososzycy. Biskup przewodniczył Mszy św., a potem spotkał się z mieszkańcami w ich pokojach.

Ks. biskupa powitała dyrektor Milena Przybylska, która przedstawiła historię placówki. Dom Pomocy Społecznej w Psarach powstał w 1954 roku i został przeniesiony z Ostrowa Wielkopolskiego przez siostry elżbietanki jako dom starców. Przez lata funkcjonował jako miejsce opieki dla osób w sędziwym wieku i wymagających pomocy. Profil domu zmienił się w 1974 roku, kiedy dyrektor wprowadził profil dla osób przewlekle psychicznie chorych. Do 2002 roku posługę w placówce pełniły siostry elżbietanki. Dom w ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwijał się. W 1972 roku rozpoczęto budowę tzw. pawilonu angielskiego ufundowanego przez Angielkę Lady Ryder, która w latach powojennych pobudowała w Polsce około 30 takich domów. Lady Ryder bardzo dbała o swoje pawilony i często je odwiedzała. Jej dzieło kontynuuje Fundacja Sue Ryder. W 2009 roku placówka została rozbudowana. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej mieszka 166 osób. Placówka zatrudnia 115 pracowników.

zdjecie

W homilii ks. biskup Teofil Wilski wskazywał, że św. Paweł zachęcał, aby ludzie byli wobec siebie wyrozumiali, umieli sobie przebaczać, okazywać miłość, pomagać, zachować cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość.

zdjecie

- Takie cnoty społeczne są bardzo potrzebne w każdej wspólnocie. W Waszym domu także trzeba mieć dużo zrozumienia wzajemnego, zachować cierpliwość, przebaczać, żeby była atmosfera otwartości i radości, żeby nie było jakiś kwasów, zamknięcia się w sobie, niechęci, a jeszcze gorzej wrogości. To jest ważne dla atmosfery domu, pogody, życzliwości, radości mimo wszystkich codziennych uciążliwości i różności – mówił celebrans, który dodał, że tylko dzięki Duchowi Świętemu człowiek jest zdolny do takich czynów i miłości bliźniego. Podziękował proboszczowi, dyrektor oraz personelowi za troskę i opiekę nad pensjonariuszami tego domu. – Pracują tutaj ludzie, którzy pełnią szczególne posłannictwo, gdzie trzeba dużo sił i wewnętrznej cierpliwości oraz zrozumienia – powiedział. Ks. biskup udzielił błogosławieństwa, a potem spotkał się z mieszkańcami w pokojach. Każdej osobie ofiarował na pamiątkę obrazek. Biskupowi towarzyszyli: ks. Paweł Guździoł, proboszcz parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Rososzycy i Milena Przybylska, dyrektor placówki.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 361