OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wrzesień stażystów
17 września 2015 roku

Wrzesień stażystów

Od wymiany i staży międzynarodowych nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Transportowo–Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzi mechanicy szkolili się w brytyjskim Plymouth.

Uczestnikami projektu jest grupa 20 uczniów, kształcąca się w zawodzie mechanik samochodowy. Pierwsi uczniowie już kończą swoj pobyt w Wielkiej Brytanii. Druga grupa wyjedzie za kilka dni.

zdjecie

Uczniowie podzieleni zostali na dwie dziesięcioosobowe grupy, które zatrudnione zostały w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej po to, by doświadczyć realnych warunków. Staż w Plymouth trwał dwa tygodnie.  A w tym czasie uczniowie mają nabyć zarówno nowe umiejętności zawodowe, jak i poszerzyć kompetencje językowe oraz kulturowe.  Realizacja projektu umożliwia zapoznanie się ze angielskimi standardami pracy, stosowanymi normami technologicznymi i jakościowymi oraz z zapoznanie się z typowym wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Dodatkowo podczas stażu uczniowie porównują polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w kraju partnera.

zdjecie

Tak zaplanowany program stażu umożliwia nabycie nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych, które zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy oraz poprawia kompetencje językowe i daje szansę ich praktycznego zastosowania.

Wartość projektu wyniosła 41 386,00 Euro. Całość została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 152