OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nową drogą do Bogdaju
18 września 2015 roku

Nową drogą do Bogdaju

Za 600 tysięcy złotych udało się zmodernizować ponad 2 km nawierzchni na trasie z Bogdaju do miejscowości Garki. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców wsi Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski zrealizował to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie.

Jak podkreślają mieszkańcy Bogdaju droga przed remontem była w opłakanym stanie.

-„Od 1972 roku ta droga nie była ruszana. Przez lata były tu takie dziury, że nie dało się przejechać, a musimy tędy dojeżdżać do pracy, czy do cmentarza, który przy niej jest zlokalizowany” - podkreśla Danuta Zielezińska, Sołtys Bogdaju.

zdjecie

zdjecie

W tym roku udało się zrealizować pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej z Bogdaju do miejscowości Garki. Wyremontowano nabardziej zniszczony odcinek od strony Bogdaju.

- „Aż trudno uwierzyć, że 43 lata ta droga czekała na nową nawierzchnię i cieszę się, że przy współpracy z Gminą Sośnie udało nam się zrobić taki montaż finansowy na kwotę 600 tysięcy złotych, że ten pierwszy etap udało się zrealizować” -  mówi Starosta Ostrowski, Paweł Rajski. – „Nie ukrywam, że sprzyjającym dla nas czynnikiem były niskie ceny na roboty drogowe. Początkowo w tej kwocie planowaliśmy wykonać 1,5 kilometrowy odcinek, a w rzeczywistości zrobiliśmy 2,2 km. Myślę, że w przyszłym roku to zadanie uda się dokończyć” – dodaje Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

Zadanie z budżetu Powiatu Ostrowskiego pochłonęło 400 tysięcy złotych, natomiast Gmina Sośnie dołożyła 200 tysięcy złotych.  

- „Myślę, że mieszkańcy tak długo na tę drogę czekali, bo problemem były środki finansowe, które w pierwszej kolejności przeznaczane były na bardziej uczęszczane drogi powiatowe” – mówi Stanisław Budzik, Wójt Gminy Sośnie.

zdjecie

Warto podkreślić, że na terenie Powiatu Ostrowskiego podobne zadania często realizowane są z pomocą gmin.

- „W tym roku mamy dotacje z gmin na poziomie ok. 3 mln złotych, dzięki czemu możemy remontować kolejne kilometry powiatowych dróg. Jako gospodarze realizujemy te zadania finansując ponad połowę kosztów. W sumie można stwierdzić, że w tym roku wydamy na drogi ponad 10 milionów złotych, z czego ok. 30% to wkład gmin” – wyjaśnia Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Odwiedzin: 157