OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pamięć ofiar września
18 września 2015 roku

Pamięć ofiar września

W dniu 17 września, w rocznicę napaści sowieckiej w 1939 r. na Polskę w Ostrowie Wielkopolskim na Rondzie Sybiraków, odbyły się uroczystości historyczno-patriotyczne. Szacuje się, że w wyniku ataku Armii Czerwonej aresztowań, zsyłek i prześladowań życie straciło ok. ćwierć miliona Polaków.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od sygnału pobudka, wystawienia wart w historycznych mundurach oraz hymnu narodowego.

zdjecie

- Dziękuję wszystkim za obecność tu pod obeliskiem dedykowanym pamięci Ofiar Sybiru – powiedział Marian Junak, szef terenowego Koła Związku Sybiraków w Ostrowie witając gości. - Cieszę się, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach jest wciąż żywa, a w naszych uroczystościach uczestniczy tak licznie młodzież.

zdjecie

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, organizacje kombatanckie i społeczne oraz delegacje z ostrowskich szkół.

zdjecie

- Dopiero upadek komunizmu sprawił, że o tym, co dla naszego narodu oznacza data 17 września – możemy mówić dzisiaj w sposób całkowicie otwarty i nieskrępowany. Doceniajmy więc nieustannie naszą wolność i niepodległość. Cieszmy się życiem w czasie pokoju: z daleka od wojny, głodu, chorób, nieludzkich tortur i katorżniczej pracy w łagrach, której celem było wyniszczanie naszego narodu. Pamięć o wszystkich ofiarach totalitaryzmu sowieckiego; a także o tych, którzy przeżyli piekło na ziemi, jakim była Syberia oraz inne miejsca, do których deportowano Polaków w głąb ZSRR – to właśnie to, co możemy dziś uczynić w hołdzie wobec tego wszystkiego - czego doświadczyli. Pamięć powinna, a nawet musi przechodzić z pokolenia na pokolenie – mówiła Beata Klimek Prezydent Ostrowa.

Wicestarosta Tomasz Ławniczak swoje wystąpienie rozpoczął od cytatu prostego utworu wierszowanego napisanego przez kilkunastoletniego Romka, byłego mieszkańca powiatu sokolskiego w województwie lwowskim: ,,W czterdziestym nas Matko na Sybir wysłali i w zimnych barakach tam poumieszczali’’.  

zdjecie

- Autor wiersza wspomina wejście Armii Czerwonej do jego miejscowości, we wrześniu 1939 roku, pierwsze rabunki, szybkie znikniecie symboli religijnych z przestrzeni publicznej oraz rekwizycje żywności we wszystkich sklepach i gospodarstwach chłopskich z pozostawieniem tam głodowych racji na nadciągającą jesień, zimę i wiosenny przednówek. Pisze on następnie o parodii i terrorze zastraszania podczas październikowych wyborów 1939 roku, w wyniku których wybrani z jednej listy deputowani poprosili Stalina o zgodę przyłączenia dawnej Małopolski Wschodniej do Sowieckiej Ukrainy. Przede wszystkim wspomina on jednak deportację i jej skutki – mówił wicestarosta.

zdjecie

Starosta Tomasz Ławniczak opisał traumatyczne przeżycia ludzi deportowanych na Syberię na przykładzie jednej rodziny z powiatu sokolskiego – podróż, śmierć dzieci, głód, tragizm matek rodzących tam swoje potomstwo, utratę najbliższych.

- Jaką ekwilibrystę intelektualną trzeba było uprawiać, że to wszystko, to morze cierpień, ma miejsce w imię postępu i sprawiedliwości społecznej? – pytał retorycznie Ławniczak.

zdjecie

Wszyscy, którzy byli poddani cierpieniom ze strony radzieckiego aparatu represji skazani byli jednocześnie przez dziesiątki lat na zapomnienie.

- Dziś jeżeli to przypominamy, to dla budowania naszej tożsamości. Dziś, tu ponad jakimikolwiek podziałami, jesteśmy przede wszystkim Polakami, a przeszłość syberyjskiej epopei naszych rodaków jest znaczącą częścią naszej tożsamości dziś – powiedział T. Ławniczak.

Modlitwę za zmarłych odmówił kapelan sybiraków ks. Prałat Alfred Mąka, a Apel Poległych na Wschodzie odczytał Wojciech Kałuża.

zdjecie

Uroczystości pod pomnikiem zakończyło złożenie zniczy i wiązanek kwiatów. Następnie uczestnicy przenieśli się do Sali Zespołu Szkół Ekonomicznych na krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 4 i z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

zdjecie    

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 192