OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szybciej i sprawniej
24 października 2008 roku

Szybciej i sprawniej

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim już niebawem zacznie obowiązywać System Numerkowy. Naszym zdaniem znacznie skróci to czas oczekiwania w kolejce oraz usprawni pracę naszym urzędnikom – uważa Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu.

W ostrowskim Starostwie rocznie rejestruje się około 14.000 pojazdów, wydawanych jest ponad 5 tysięcy praw jazdy. Aby usprawnić pracę wydziału i zminimalizować czas oczekiwania na załatwienie sprawy, postanowiono wprowadzić dwie innowacje.

Pierwsza - to okienko informacyjne dostępne bezpośrednio z korytarza na parterze budynku. Można tam zasięgnąć informacji oraz pobrać wnioski bez konieczności stania w kolejce na głównej Sali Obsługi. Druga innowacja to wprowadzenie Systemu Numerkowego. Po jego zainstalowaniu każdy z interesantów będzie mógł w automacie pobrać numerek, który wskaże mu kolejność wraz z podaniem orientacyjnej godziny obsługi – mówi Mirosław Rychlik, sekretarz Powiatu Ostrowskiego.

Nowy system składać się będzie z zestawu komputerowego, automatu do pobierania numerków i kolorowych, świetlnych tablic. System będzie kosztował 36.000 złotych, a jego zakup zostanie sfinansowany z budżetu powiatu.

Mamy nadzieję, że System Numerkowy pozwoli nam na uniknięcie kolejek, które występowały w naszym wydziale. Pracownicy będą mogli spokojniej i szybciej obsłużyć wszystkich naszych interesantów. Najwięcej osób przychodzi do nas w poniedziałki i piątki – informuje Karolina Szuleta, naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowy system w Wydziale Komunikacji zostanie wprowadzony na przełomie listopada i grudnia.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1177