OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zawody wędkarskie
21 września 2015 roku

Zawody wędkarskie

15 drużyn uczestniczyło w zmaganiach w ramach VI Powiatowych Zawodów Wędkarskich w Ludwikowie. Bezkonkurencyjni okazali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku.

Woda strażakom tym razem potrzebna była do innych celów, niż do gaszenia pożarów. Druhowie OSP rywalizowali ze sobą i startowali w zmaganiach wędkarskich. Zawody odbyły się 19 września 2015 roku na stawach hodowlanych w Ludwikowie. W skład zwycięskiej drużyny wchodzi druh Robert Strzelczak i druh Krzysztof Rasiak. Wędkarze tego dnia mieli utrudnione zadanie, ryby „nie brały” i połów okazał się mało okazały. Z szesnastu kilogramów złowionej ryby, aż dwanaście przypadło zwycięzcom zawodów.

„Przygotowaniem zanęty zajęliśmy się osobiście, z uwzględnieniem odpowiedniej dla karpia, dominującego na stawach w Ludwikowie”- powiedział Robert Strzelczak.

Drugie miejsce wywalczyła drużyna z OSP Ligota, natomiast trzeci na podium byli uczestnicy reprezentujący OSP w Tarchałach Wielkich.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 145