OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzątając świat zaczęli od swojego otoczenia
22 września 2015 roku

Sprzątając świat zaczęli od swojego otoczenia

Ponad 4,5 tony śmieci zebrała młodzież z powiatowych szkół w ramach 22 akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja „Sprzątanie Świata POLSKA – 2015” odbyła się 18 września 2015r. pod hasłem przewodnim: „Wyprawa - poprawa”.

Akcja, którą zainicjowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim skierowana była do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodka wychowawczego z terenu powiatu ostrowskiego. Uczniowie z 16 jednostek posprzątali otoczenie własnych szkół, tereny zieleni, pobliże obiektów sportowych, parki oraz nieużytki, czyli miejsca gdzie nie powinny znajdować się śmieci.

- „W tym roku nasi uczniowie sprzątali teren wokół stawu Szulca. Grupa 40 osób zebrała 39 sześćdziesięciolitrowych worków i 16 studwudziestolitrowych worków wypełnionych różnorodnymi śmieciami. Były wśród nich opony, krzesła, beczka, fragment komputera, ubrania i fragmenty mebli” - informuje Aleksandra Podskarbi z I LO.

zdjecie

zdjecie

- „W ciągu kilku godzin na zacharzewskich gliniankach nasza młodzież zebrała ok. 70 worków pełnych śmieci oraz m.in. opony, telewizory, laptopa, chodzik do dziecka, rury, torby podróżne, odzież, materiały budowlane, czy butelki... Podczas akcji towarzyszyły nam dwie absolwentki naszej szkoły, które przedstawiły nam wyniki badań fauny i flory na terenie glinianek. Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do polepszenia ich środowiska życia” – mówi Katarzyna Lisiak z II Liceum Ogólnokształcącego.

zdjecie

zdjecie

Jak podkreślają nauczycieli biorący udział w akcji celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

- „W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracaliśmy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska” – mówi Anna Grześczyk, nauczyciel z ZSU.

zdjecie

zdjecie

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim zapewniło uczestnikom akcji worki i rękawice ochronne oraz pokryło koszty wywozu zebranych odpadów na składowisko. W sumie zebrano 4.585 kg odpadów.

Odwiedzin: 185