OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Modernizacja drogi z myślą o rowerzystach
24 września 2015 roku

Modernizacja drogi z myślą o rowerzystach

Do końca października mają potrwać prace przy modernizacji drogi powiatowej Wierzbno-Nabyszyce. Oprócz nowej nawierzchni na całej długości pojawi się ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja za 770 tysięcy złotych realizowana jest wspólnie z Gminą Odolanów.

zdjecie

Trasa Wierzbno – Nabyszyce jest bardzo uczęszczana, oprócz samochodów i sprzętów rolniczych porusza się po niej wielu rowerzystów, w tym także dzieci dojeżdżające do szkoły. Tymczasem nawierzchnia była dziurawa i mocno spękana.

- „Największym problemem, z którym należało się zmierzyć było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które po tej drodze się poruszają. Dlatego warunkiem modernizacji tej drogi, do której przystąpiliśmy wspólnie z Gminą Odolanów była równoczesna budowa ciągu pieszo-rowerowego” – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

zdjecie

Budowa realizowana jest na odcinku ok. 880m. Z myślą o bezpieczeństwie uczestników ruchu w ramach modernizacji przewidziano poszerzenie jezdni i budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

- „Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i roboty odwodnieniowe. Oprócz nowej warstwy ścieralnej wykonane zostaną zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej oraz chodnik bitumiczny z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Ponadto wzmocnione zostaną pobocza, a nowy odcinek zyska oznakowanie pionowe i poziome” – wyjaśnia Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2015r. Całość inwestycji kosztować będzie 770 tysięcy złotych, przy czym Powiat Ostrowski pozyskał na ten cel wsparcie Gminy Odolanów w kwocie 300 tys. zł.

- „Dzięki dotacjom z gmin możemy remontować kolejne kilometry powiatowych dróg. Jako gospodarze realizujemy te zadania finansując ponad połowę kosztów. W sumie można stwierdzić, że w tym roku wydamy na drogi ponad 10 milionów złotych, z czego ok. 30% to wkład gmin” – wyjaśnia Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Odwiedzin: 151