OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powtórki przed maturą w Collegium Historicum
24 września 2015 roku

Powtórki przed maturą w Collegium Historicum

Grupa uczniów z IV LO realizujących program historii w zakresie rozszerzonym uczestniczyła w IX edycji wykładów i warsztatów z historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczne spotkania z cyklu „Powtórka przed...” odbyły się 21 września 2015r. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski m.in. uczniowie klasy II b z IV LO. Przybyłych gości powitał dyrektor Instytutu Historii UAM, prof. Józef Dobosz. Tematem przewodnim zajęć była „Swojskość i obcość - społeczeństwa wielokulturowe na przestrzeni wieków”.

zdjecie

Uczniowie i nauczyciele wysłuchali wykładu inauguracyjnego prof. Michała Zwierzykowskiego pod tytułem „Swojskość i obcość w realiach życia społecznego oraz polityki doby Rzeczypospolitej szlacheckiej”. Po przerwie z kolei młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem materiałów źródłowych, prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Historii.

zdjecie

- „Organizatorzy zaproponowali uczestnikom bogatą ofertę zajęć warsztatowych: od „Archeologii społeczeństw wielokulturowych” do „Kultury młodzieżowej w PRL”. Warto też wspomnieć, że Wydział Historyczny, właśnie przenosi się do nowoczesnego Collegium Historicum w Campusie Morasko” – mówi Jan Welsandt, nauczyciel z IV LO.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 156