OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia dla najlepszych
25 września 2015 roku

Stypendia dla najlepszych

Po raz czwarty 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski otrzymało Stypendia Starosty Ostrowskiego im ks. Jana Kompałły. Uczniowie o wybitnych osiągnięciach naukowych i sportowych uzyskali jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 zł.

W sumie do nagrody zgłoszono 58 osób. Uczniów o najwyższej średniej lub o wybitnych sukcesach m.in. sportowych, zostali typowani przez dyrektorów szkół, natomiast decyzję o przyznaniu podejmowała kapituła pod przewodnictwem Wicestarosty Ostrowskiego, Tomasza Ławniczaka.

- „Spośród 50 stypendystów 32 stanowią dziewczęta, a 18 chłopcy. 21 uczniów to mieszkańcy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a 20 pochodzi z gmin wchodzących w skład Powiatu Ostrowskiego. Pozostałe 9 osób to mieszkańcy spoza powiatu ostrowskiego, w tym 8 uczniów z innych powiatów południowej Wielkopolski, a jedna osoba spoza Województwa Wielkopolskiego. Oznacza to, że nasze szkoły mają renomę i trafiają do nich nie tylko uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy, ale wprost prymusi” – mówi Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

zdjecie

Tradycyjnie na stypendia Powiat Ostrowski przeznaczył kwotę 50.000 zł.

- „Dla nas jest to doskonała inwestycja, bo jest to inwestycja w młodego człowieka, który będzie stanowił o obliczu gospodarczym nie tylko naszego powiatu. Warto podkreślić, że są osoby, które odebrały stypendium po raz kolejny świadczy to o tym, że są to uczniowie wybitni, pasjonaci odnoszący wybitne sukcesy” – mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Okolicznościowe dyplomy stypendialne wręczył uczniom Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas uroczystej gali 24 września 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego. Wybór miejsca na wręczenie stypendiów oraz ich patrona nie był przypadkowy.

zdjecie

zdjecie

- „Kiedy zastanawialiśmy się pod czyim patronatem zainicjować w 2012 roku te stypendia przyszła nam na myśl postać ks. Jana Kompałły. Duchowny z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zdrowia zbierał datki na budowę tej szkoły, pierwszej w Ostrowie szkoły poziomu średniego, a jednocześnie jednej z trzech polskojęzycznych szkół w Wielkim Księstwie Poznańskim. Niestety zmarł przed otwarciem szkoły, a jego pogrzeb przyciągnął tysiące wiernych, których składki a także majątek zmarłego przeznaczono na stypendium przyznawane przez dziesiątki lat uczniom tej szkoły” – wyjaśnia Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

zdjecie

Wyróżnieni uczniowie zaproszeni zostali wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami oraz dyrektorami macierzystych szkół. Wśród honorowych gości znaleźli się radni Powiatu Ostrowskiego oraz przedstawiciele gmin. Wieczór uświetnił występ chóru Mieszanego CON FORZA pod kierunkiem Janusza Lipińskiego oraz koncert stypendystki z pierwszej edycji – Wiktorii Kliber, która wraz z przyjaciółmi: Magdaleną Myrczik i Jakubem Bogdanowiczem przygotowała występ na instrumentach perkusyjnych. Wiktoria Kliber zaprezentowała umiejętności zdobyte podczas niedawnego wyjazdu na warsztaty i Międzynarodowy Festiwal Marimbowy w Japonii, gdzie promowała Powiat Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

Stypendyści Młodzieżowego Domu Kultury, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Martyna Wasielewska - plastyczka z sponad 7letnim stażem. Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę. Zdobywa za swoje prace najwyższe laury na konkursach plastycznych rangi ogólnopolskiej, a ostatnim jest Nagroda w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym „Świat dziecka” oraz „Opowiadanie, bajanie”.

Maciej Bąk – marzy o studiach z teorii muzyki i dyrygentury. Od 4 lat uczęszcza na nadobowiązkowe zajęcia z kompozycji fakultatywnej co zaowocowało już I miejscem za kompozycję na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Rybniku.

Anna Wołowicz – Uczennica ze średnią ocen 5,4. Solistka Orkiestry „ORFEUSZ” Szkoły Muzycznej, zaprezentowała się jako altowiolistka. Licznie występowała, również w koncertach szkolnych oraz audycjach muzycznych promujących szkołę.

Grzegorz Krasicki – Sportowiec, który uczestniczył w wielu zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Zdobywca brązowego medalu w tenisie stołowym na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych oraz dwukrotnie srebra na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich.

zdjecie

Stypendyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice:

Sylwia Walczak – reprezentantka Wielkopolskiej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt, ze swoim klubem zanotowała zdobyła wiele sukcesów od medali mistrzostw województwa po I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju United World Games w Piłce Siatkowej dziewcząt                 

Barbara Dybioch - odnosi sukcesy sportowe m. in. w aerobiku. Jest wolontariuszką Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych i Przystanku PAT. Bierze udział w konkursach matematycznych i językowych, jest ochotniczką straży pożarnej OSP.

Natalia Maślak – posiadaczka najwyższej średniej w szkole 5,36. Pracowita i zaangażowana na rzecz szkoły, posiada wiele sukcesów sportowych, m.in. w aerobiku zarówno na poziomie powiatowym, jak i rejonowym, a także mistrzostwach powiatu w szachach.

Sandra Kanicka - Jej osiągnięcia sportowe to np. II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w biegu na 100 m. Bierze także udział w zawodach sportowo – pożarniczych, spełnia się w wolontariacie oraz imprezach integracyjnych.

zdjecie

Stypendyści z III Liceum Ogólnokształcącego

Radosław Binkowski - jest uczniem klasy biologiczno-chemicznej. Z sukcesami w konkursach przedmiotowych i sportowych. Obecnie przygotowuje na olimpiadę biologiczną pracę badawczą poświęconą MONOFANEROFITOM krzewom i bylinom zimotrwałym niższym niż 2 metry.

Hanna Grześkowiak – posiadaczka średniej 5,70 jedna z trzech najwyższych w szkole. Reprezentowała szkołę m.in. podczas okręgowego etapu konkursu językowego „Pokaż nam język”. Ona także przygotowuje pracę badawczą na olimpiadę o „Zmienności flory Ostrowa na przestrzeni 150 lat”

Piotr Suchecki – Znalazł się wśród 20 najlepszych licealistów z całej Polski w konkursie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego i został nagrodzony 2 tygodniowym stypendium w Turcji. Świetny sportowiec, samorządowiec, który swoją pracę badawczą z biologii poświęcił… stokrotkom.

Agnieszka Wenderska – uczennica klasy biologicznej, która swoje zainteresowani dzieli pomiędzy chwasty i taniec współczesny. Jej talent dostrzeżony został również w Krakowie, gdzie wywalczyła indywidualnie start w finałach Dance World Cup 2014 w Portugalii. Ostatnim sukcesem jest zwycięstwo na festiwalu „Wyspa talentów” w Chorwacji.

Błażej Zawiślak - „Prymus klasy” posiadacz drugiej średniej w szkole 5.73. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Szef najlepszej drużyny Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, członek szkolnej drużyny siatkarskiej laureat II miejsca w konkursie „Las i jego użytkowanie a środowisko naturalne człowieka”.

zdjecie

Stypendyści Zespołu Szkół Technicznych

Szymon Jabłoński – posiadacz średniej 5,45. Uczestnik wielu konkursów przedmiotowych: z języka angielskiego, przedmiotów informatycznych oraz matematyki. Laureat konkursów z Języka Obcego Zawodowego, a także drużynowo w Międzyszkolnym konkursie języka angielskiego.

Tomasz Krakowski – Dwukrotnie osiągnął najwyższą średnią ocen w historii szkoły 5,69. Laureat wielu konkursów i olimpiad. W tym m.in. finału Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii Innowacje Techniczne.

Sebastian Nowicki – średnia z przedmiotów obowiązkowych wyniosła 5,46. Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii Innowacje Techniczne, uczestnik wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursu Euroelektra.

Mateusz Ratajczak – średnia 5,42. Celująco ukończył praktykę „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. W części pisemnej egzaminu zawodowego osiągnął aż 98% proc. możliwych punktów. To efekt systematyczności i wykraczania poza zakres materiału.

Miłosz Fluder -  To uczeń wybitnie uzdolniony sportowo. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w kickboxingu we Włoszech i wice-mistrz Europy w kickboxingu w San Sebastian w Hiszpanii. Mimo wielogodzinnych treningów potrafi łączyć je z nauka i bardzo wysoką frekwencją.

zdjecie

Stypendyści z I Liceum Ogólnokształcącego

Jagoda Powąska – średnia ocen 5,88, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz zdobywczyni licznych nagród w ogólnopolskich konkursach literackich. Wybitna humanistka, której pasją jest nauka języków obcych i filozofia.

Dominika Pałasz -  średnia ocen 5,88, wszechstronnie uzdolniona a jej pasją jest literatura. Z powodzeniem brała udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, jest laureatką wielu konkursów literackich oraz aktywną wolontariuszką w schronisku dla zwierząt.

Żaklina Kolenda – średnia ocen 5,77 - uczennica o zainteresowaniach literackich i dziennikarskich. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton oraz laureatka wielu konkursów literackich i poetyckich.

Kamila Boroch – średnia ocen 5,81 jej pasją jest rysunek, matematyka i sport. Brała udział w Międzynarodowym Plenerze Malarsko – Rzeźbiarskim oraz wystawiała swoje prace na Przeglądzie Sztuki „Alternatywy 33”. Uwielbia się uczyć języków obcych.

Julia Dutkiewicz – Potrafi łączyć sport z naukę osiągając w obu dziedzinach wybitne wyniki. To Mistrzyni Polski Juniorek Młodszych z roku 2014 oraz srebrna medalistka tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski wzwyż. Zajęła również drugie miejsce na prestiżowych międzynarodowych zawodach „Nadzieje Olimpijskie”.

zdjecie

Stypendyści Zespołu Szkół Ekonomicznych

Michał Kosnowicz – łowca nagród. Uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen 5,67. Jest dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Ostrowskiego, a jego największym sukcesem jest tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Aleksandra Ławicka -  Średnia ocen to 5,13. Reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych z języków obcych, wiedzy ekologicznej oraz biblijnej. Chętnie służy pomocą koleżeńską, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły angażując się w organizowane przedsięwzięcia przez szkołę.

Anita Czubak - średnia ocen 5,17. Członek szkolnego Koła PCK oraz gazetki „Feniks”. Reprezentuje szkołę w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, jak np. „Statystyka mnie dotyka”, konkursie Wiedzy o Prawie, Olimpiadzie Ekonomicznej czy konkursach z języka niemieckiego zarówno ogólnokształcącego jak i zawodowego.

Weronika Szczypkowska - średnia ocen 5,30. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w różnych konkursach i olimpiadach takich jak: Regionalny Konkurs Biblijny CIVITAS CHRISTIANA, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Artur Reszelewski -  Szczególnie uzdolniony sportowo, od 3 lat uprawia speedrower. W tym roku w Anglii wywalczył drużynowo złoty medal juniorów na speedrowerowych Mistrzostwach Świata, a w zeszłorocznych Indywidualnych Mistrzostwach Europy był w finale.

zdjecie

Stypendyści Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych

Martyna Brzezińska - W bieżącym roku szkolnym wraz z drużyną zajęła III miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zaangażowana jest także w wolontariat – działa w schronisku dla zwierząt, realizuje się w wielu pasjach.

Klaudia Kaczmarek - Jej specjalnością są przedmioty ścisłe i zawodowe. Największym osiągnięciem jest I miejsce drużynowo w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Brała również udział w międzyszkolnych konkursach z matematyki, języka angielskiego oraz w olimpiadzie teologicznej.

Łukasz Krupa – uzdolniony z przedmiotów ścisłych. Interesuje się także astronomią i biologią. Jest dociekliwy, gdy nurtują go problemy, odważnie mówi o swych wątpliwościach. Jego systematyczna, wytrwała praca została nagrodzona wysokimi ocenami z większości przedmiotów.

Karolina Wojtkowska - chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Uczestniczyła w międzyszkolnych konkursach z języka angielskiego i niemieckiego. Brała również udział w wielu zawodach sportowych, wyróżniając się w biegach przełajowych. Jest także uzdolniona muzycznie.

Anna Szymańska - uprawia nietypową dla kobiet dyscyplinę sportową łączącą dalekowschodnie sztuki walki z boksem, czyli w kickboxingu i robi to z sukcesami. Lista ostatnich sukcesów to Mistrzostwo Polski, brąz Mistrzostw Europy. Jest członkiem kadry narodowej.

zdjecie

Stypendyści z II Liceum Ogólnokształcącego

Klaudia Gryglewska – ma stuprocentową frekwencję. Laureatka konkursów językowych, oraz I miejsca w „Konkursie ortograficznym języka niemieckiego”, oraz Szkolnym konkursie wiedzo o krajach niemieckiego obszaru językowego i krajach anglojęzycznych”.

Magdalena Kaja – laureatka II miejsca w Rejonowym Konkursie Matematycznym. Realizowała zajęcia w ramach programu „Poczytaj mi, przyjacielu” w Szkole Podstawowej nr 9. Pracowała też jako wolontariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w programie zorganizowanym przez fundację „Nowa Nadzieja”.

Katarzyna Kozłowska - dysponuje wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania. Problemy zdrowotne uniemożliwiają jej weryfikację na olimpiadach. Jej konikiem jest informatyka, a poza nią realizuje się także w numizmatyce, filatelistyce i rysunku.

Aleksandra Popłonyk - Wyróżnia się nie tylko wysoką średnią 5,53 ale także wynikami sportowymi. Zanotowała wiele sukcesów w pływaniu m.in. pierwsze miejsce w mistrzostwach powiatu, w stylu dowolnym oraz motylkowym.

Olga Michalska – Aktywna w różnych dyscyplinach sportowych, a jej najważniejsze osiągnięcie to brąz Mistrzostw Europy Juniorów w Kick-Boxingu; ma na swoim koncie także mistrzostwo województwa lubuskiego. Była najlepsza w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych oraz druga w skoku wzwyż.

zdjecie

Stypendyści Zespołu Szkół Usługowych

Weronika Orłowska – jej pracowitość i sumienność mają odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. Uczestniczyła w wielu konkursach szkolnych. Brała czynny udział we wszystkich akcjach szkolnego wolontariatu, jest wyróżniającą się realizatorką projektu „Szkoła równego traktowania”.

Jagoda Lepka - wyróżnia ją 100 proc. frekwencja i duże zaangażowanie w życie szkoły. Uczestniczka wielu akcji profilaktyczno-wychowawczych, projektów, imprez i uroczystości organizowanych w szkole oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Katarzyna Brzezicka - Rozwija swoje uzdolnienia w licznych konkursach, między innymi z języka niemieckiego „Mistrz ortografii”, biologii – na najlepszy album „Zwierzęta wokół nas” oraz plakat „Mój las”. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu „Szkoła równego traktowania”.

Krystian Szczepaniak – uczeń o wyjątkowych zainteresowaniach, które rozwija reprezentując szkołę  w konkursach i olimpiadach, m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Konkursie z Języka Niemieckiego Zawodowego, Ostrowskim Dyktandzie Ortograficznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

zdjecie

Stypendyści z IV Liceum Ogólnokształcącego

Karolina Binek – Laureatka I miejsca w powiatowym konkursie „Opowiadanie, bajanie”, II miejsca w konkursie „Turniej opowiadań”. Autorka przygotowywanej do druku powieści „Ale arbuz” oraz słów do piosenki „Spokojne szczęście”, które dały jej przepustkę do Olimpiady Talentów.

Sara Szala - Brała czynny udział w debacie o językach obcych, zajmując II miejsce. Bardzo aktywnie działa w szkole w projektach i przedsięwzięciach. Medalistka zawodów w tenisie stołowym. Działa także w grupie promocyjnej szkoły.

Jagoda Wybieralska - Uzyskała średnią ocen 5,56 i wzorowe zachowanie, której pasją jest zdobywanie wiedzy. Włącza się we wszystkie działania szkoły, aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, promuje szkołę w mieście i powiecie.

Maja Zimna - Laureatka I miejsca Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej Południowej Wielkopolski, I miejsca w Językowym Konkursie Recytatorskim „Poezja polska w przekładach na języki obce”, VI miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu w Przełajowych Biegach Sztafetowych.

zdjecie

Stypendyści Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych

Krystian Frąszczak – Uzdolniony w dziedzinie przedmiotów zawodowych i języka angielskiego. Oceny celujące uzyskał z przedmiotów: maszyny i urządzenia elektryczne oraz języka angielskiego. Jego pasją jest kultura brytyjska.

Mateusz Kasprzak – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej przejawiający szczególne uzdolnienia w nauce przedmiotów zawodowych. Z przedmiotu elektrotechnika i elektronika uzyskał ocenę celującą, bardzo dobrą z technologii napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Wojciech Ratajek – Posiadacz najwyższej średniej ocen w szkole 5,07. Swoje umiejętności zawodowe oraz językowe poszerzał m.in. zagranicznym stażu zawodowym w Wielkiej Brytanii, a swoją szkołę reprezentował także w ogólnopolskim i powiatowym konkursie recytatorskim.

Szymon Woźniczak - Wykazuje uzdolnienia z przedmiotów zawodowych takich jak technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych, pojazdów samochodowych, naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Uczestnik międzyszkolnego konkursie języka angielskiego zawodowego „Professional English”.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 967