OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileuszowe Laury Kultury
5 października 2015 roku

Jubileuszowe Laury Kultury

Na jubileuszową galę Laurów Kultury Starosta Ostrowski zaprosił wszystkich dotychczasowych laureatów tej prestiżowej nagrody. Uroczystość uświetnił koncert Zbigniewa Wodeckiego oraz Big Bandu Powiatu Ostrowskiego i Moniki Walczak.

V edycja Laurów Kultury odbyła się 2 października 2015r. w Kinie Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Gości przywitał Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Na widowni znaleźli się m.in.: Minister Andżelika Możdżanowa, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Rafał Żelanowski, Posłowie na Sejm RP Piotr Walkowski i Przemysław Krysztofiak, a także władze gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0071.jpg

- „W 2011 roku ustanawiając Laury Kultury okazało się, że niezwykle trudno jest z naszego kulturalnego bogactwa wybrać tych najlepszych. Dziś gościmy laureatów wszystkich edycji, artystów, działaczy kultury, których łączy ogromna pasja w tym co robią. Są wśród nich osoby odnoszące spektakularne sukcesy, dla których sceny i galerie stoją otworem. Ale są też tacy, którzy gdzieś w terenie pracują i żeby odnieść sukces muszą pokonać wiele barier. Wszyscy są dla nas jednakowo ważni” – powiedział Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

W tegorocznej edycji nagrodę z rąk starosty otrzymała piętnastka laureatów, w ty jedna statuetka to specjalny laur za całokształt działalności. Uroczystość uświetnił występ Big Bandu Powiatu Ostrowskiego z gościnnym występem Moniki Walczak a gwiazdą wieczoru był Zbigniew Wodecki.

* dsc_0138.jpg

* dsc_0140.jpg

* dsc_0164.jpg

Na zakończenie gali uroczysty toast z okazji jubileuszu wzniósł Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Andrzej Leraczyk.

- „Kultura to niesienie szczęścia, to również nadzieja i wielkie możliwości. Jak się okazało możliwości naszych laureatów są nieograniczone. Wznieśmy toast za byłych, za przyszłych i przede wszystkim za obecnych laureatów Laurów Kultury” – powiedział Andrzej Leraczyk.

* dsc_0194.jpg

Tradycyjnie prestiżowe statuetki przygotowała Agnieszka Lisiak „Skórka”, a dyplomy z pozłacanym liściem laurowym Piotr Łopatka.

* dsc_0045.jpg

LAURY KULTURY 2015 otrzymali:

Jacek MALKOWSKI. Jego pasją jest historia regionalna, a miłością historia ziemiaństwa Południowej Wielkopolski. Od lat kompletuje materiały dotyczące rodów dawnego województwa kaliskiego i obecnego powiatu ostrowskiego. Wielokrotnie musi przejrzeć setki starych dokumentów, by znaleźć jedną datę, fakt, wpis, czy po prostu potwierdzić jakąś informację lub słowny przekaz. W tym roku wydał książkę „O rodzie Brodowskich herbu łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim’’. To plon wielu lat pracy i żmudnej weryfikacji danych. Historycy zgodnie twierdzą, że jest to niezwykle wnikliwe studium dziejów regionu i jednego z najważniejszych rodów na naszym terenie.

* dsc_1_malkowski__1__001.jpg

Monika WALCZAK. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczynała jako trzyletnia dziewczynka. Jej „czarna’’ barwa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów Ostrowa, docenianym zarówno przez fachowców, jak i słuchaczy. Świetnie radzi sobie w wymagającym repertuarze jazzowym, soulowym i r&b. Jej umiejętności wokalne pozwalają znanym dziełom wokalistyki nadać zupełnie nowe oblicze zaskakujące dojrzałością. Lista jej indywidualnych sukcesów na przeglądach i festiwalach w kraju i Europie obejmuje kilka stron maszynopisu.

* dsc_2_walczak__1_.jpg

Piotr SIERASZEWSKI. Nauczyciel Londyńskiej Królewskiej Akademii Tańca Imperial Society of Teachers of Dancing, członek i sędzia tańca wielu europejskich organizacji i stowarzyszeń. Od dwudziestu lat prowadzi zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą, a od ośmiu promuje taniec towarzyski na terenie Gminy Raszków. Prowadzony przez niego zespół  DUET zdobywał nagrody na regionalnych i ogólnopolskich turniejach oraz festiwalach zyskując wysokie oceny nie tylko w oczach sędziów, ale co równie ważne także u widzów.

* dsc_3_sieraszewski__3__001.jpg

Anna KŁOPOCKA. Jedno zdjęcie warte jest tysiąc słów, a oko fotografa potrafi widzieć znacznie więcej, po to dobre zdjęcie mogło wzruszać, zastanawiać, czasem szokować, ale zawsze budzić emocje. Taka z pewnością jest laureatka reprezentująca bardzo twórcze środowisko ostrowskich fotografików. Współorganizowany przez nią cykliczny Ostrowski Maraton Fotograficzny pozwolił zaistnieć miastu i powiatowi na mapie Wielkopolski podczas Wielkopolskiego Festiwalu Fotograficznego. Ubiegły rok był okresem indywidualnych sukcesów. Największym było z pewnością wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Press Photo. Jej praca laureata uznana została także „Zdjęciem Roku’’ Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej.

* dsc_4_klopocka__1_.jpg

Anita SETECKA. Jej pasją jest regionalizm i wszystko to, co się z nim wiąże. Autorka wielu projektów kulturalno-edukacyjnych, z których wyróżniają się dwa nagrodzone za szczególne wartości kulturalne: „Chopin w Strzyżewie’’ i „Nad wszystkie inne, ceń strony rodzinne’’. Punktem kulminacyjnym drugiego projektu było wydanie książki na podstawie znalezionego rękopisu przedwojennego nauczyciela Jana Brody pt. „Com widział, com słyszał spisałem. Strzyżew 1936’’. Było to też spełnienie swoistego testamentu Marka Olejniczaka, znanego autora i regionalisty marzącego o spolaryzowaniu tej części historii Małej Ojczyzny.

* dsc_5_setecka__3__001.jpg

Firma MJM PRESTIGE Marka Kurzawy, Janusza Stefańskiego i Mateusza Pawlickiego. Kilka lat temu z pasji i chęci organizowania wielkich widowisk powstał podmiot, który przebojem wdarł się do branży liczących się agencji koncertowych. Dziś na swoim koncie ma ponad 30 koncertów największych gwiazd światowej muzyki. Placido Domingo i Andrea Bocelli, Rod Stewart i Bryan Adams, Justin Timberlike i Jennifer Lopez – to tylko niektórzy artyści, którzy dzięki nim przyjechali do Polski ze swoimi koncertami. Największy z nich przyciągnął ponad 42 tysiące ludzi, a zbliżający się występ Dave Matthews Band, już okrzyknięty został wydarzeniem muzycznym kraju.

* dsc_6_prestige__1_.jpg

Kornelia TYSIAK. Od kilkunastu lat związana z kulturą. Przez dekadę prowadziła chór „Przygodziczanki’’, przygotowywała i realizowała plenery malarskie, warsztaty i konkursy plastyczne. Autorka scenografii i wystaw. Ostatnio z wielkim z zaangażowaniem promuje rękodzieło artystyczne. Wraz z dziećmi i osobami starszymi powadzi zajęcia z bibułkarstwa, słomkarstwa, origami oraz wikliny z papieru. Dla młodzieży to możliwość odkrycia nie tylko nowych zainteresowań, ale także okazja do podpatrywania starych mistrzów.

* dsc_7_tysiak__1__001.jpg

Janusz JUREK. To ostrowski grafik, zajmujący się projektowaniem, fotografią, animacją komputerową oraz nowymi formami twórczości wizualnej. Jest autorem wielu znaków firmowych, stron internetowych, prezentacji multimedialnych czy kampanii produktowych firm. Wciąż poszukujący i kreatywny, pozostaje konsekwentny w treściwym wypełnianiu imaginowanych przestrzeni. W tym roku wziął udział w Independent Festival of Creative Communication w Chorwacji w konkursie Judgment Day Awards 2015, by ostatecznie zająć w nim I miejsce. Nagroda ta jest tym cenniejsza, że jury konkursu stanowiło 400 autorów zakwalifikowanych prac.

* dsc_8_jurek__2_.jpg

Katarzyna LANGWIŃSKA. Animator kultury i instruktor teatru z Odolanowa. Zapoczątkowała cykl przedstawień jasełkowych, pomysłodawczyni Misterium Męki Pańskiej, do którego sama pisze scenariusze oraz widowisk teatralnych opartych na scenach z życia patrona szkoły Jana Pawła II. W swojej pracy bawiąc uczy, a ucząc bawi. Dlatego powołała kilka młodzieżowych kabaretów, a do najbardziej znanych skeczów z udziałem młodych artystów można zaliczyć „Krzyżaków na wesoło’’ czy „Kopciuszka 20 lat później’’.

* dsc_9_langwinska__1_.jpg

Marian Zachariasz DOLATA. Człowiek, który umiejętnie potrafi łączyć pracę społeczną z muzyczną pasją. Od wielu lat jest prezesem Chóru Radość, zespołu, który w bieżącym roku obchodził 80-lecie istnienia. Obejmując tę funkcję postawił sobie za cel uaktywnienie działalności zespołu. Efektem tych prac były liczne koncerty nie tylko w kościołach, ale także w trakcie imprez okolicznościowych, dożynek, przeglądów w kraju i poza jego granicami. Zainicjował wiele warsztatów muzycznych podnosząc w ten sposób poziom wykonawczy i przyczyniając się tym do zwiększenia liczby aktywnych chórzystów.

* dsc_10_dolata__3__001.jpg

Agnieszka WENDERSKA. Jako kilkuletnia dziewczynka w grupie Akrobatyczno-Baletowej Gwiazda rozpoczęła swoją przygodę z tańcem, przygodę, która doprowadziła do wielu sukcesów międzynarodowych. Jest laureatką festiwali w Bułgarii, i we Włoszech, zdobywała nagrody na światowym pucharze Tańca w Portugalii oraz Francji. Ostatnie osiągnięcia to drugie miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Baletowej w Elblągu w kategorii solo tańca współczesnego oraz I miejsce w tańcu współczesnym na Międzynarodowym Konkursie TOP ART FESTIWAL „Wyspa talentów’’ w Chorwacji.

* dsc_11_wenderska__2__001.jpg

Ewa SMOLIŃSKA. Od kilkunastu lat związana z muzą filmową. Nie walczy z dużymi sieciowymi kinami, ale stara się tworzyć w Ostrowie dobrą alternatywę do oglądania i dyskusji o dobrym filmie. Pomysłodawca Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Na Wolności’’ w OCK. Od trzech lat jest motorem napędowym organizowanego w Ostrowie Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy. Jako jedna z sześciu osób w Polsce za swoją działalność nagrodzona została Złotym Honorowym Biletem – to jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w kraju przyznawane zarówno przez producentów, jak i dystrybutorów filmów podczas Forum Wokół Kina we Wrocławiu.

* dsc_12_smolinska__2__001.jpg

Wojciech MUSIAŁ. Z wykształcenia muzyk, zawodowo trębacz Filharmonii Kaliskiej i pedagog szkół muzycznych. Kocha muzykę i muzykowanie, a od początku tego roku spełnia się w nowej roli kapelmistrza Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej w Nowych Skalmierzycach. To właśnie jemu ta miejscowość zawdzięczają swój nowy symbol w postaci hejnału, skomponowany na 25-lecie odrodzenia samorządności. Utwór zaprezentowany został po raz pierwszy na uroczystej sesji, a szerszej publiczności podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie. Jest także trębaczem Big Bandu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_13_musial__1__001.jpg

Katarzyna BIELAWSKA. Plastyczka, która skupia wokół siebie młodzież uzdolnioną plastycznie z gimnazjów i szkół podstawowych. Rozwija u nich umiejętności w rysunku, malarstwie, grafice i rzeźbie przygotowując ich zarówno do odbioru sztuki w ogóle, świadomego uczestnictwa w estetycznej rzeczywistości, jak i rozwijania umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym. Stosuje w tym celu zindywidualizowany tryb pracy. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi jest także cenionym jurorem wielu konkursów.

* dsc_14_bielawska__1__001.jpg

CHÓR NAUCZYCIELSKI im. Stanisława Wiechowicza. Są synonimem i wyznacznikiem chóralnego poziomu, dojrzałości oraz elegancji na scenie, scenie na której koncertują już od pół wieku. W ich repertuarze są zarówno świąteczne kolędy i pastorałki, koncerty pasyjne, zaduszkowe oraz utwory współczesne. Mają w swoim dorobku 4 płyty oraz zrealizowanych wiele projektów muzycznych. Odbyli wiele trans koncertowych, występując w kilkunastu krajach. Posiadają niezliczoną ilość nagród, wyróżnień i trofeów, a w tym roku z okazji jubileuszu 50 lecia wzbogacili się o Laur Kultury za całokształt działalności.

* dsc_15_chor__1_.jpg

Odwiedzin: 1011