OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nieodpłatna pomoc prawna
20 stycznia 2016 roku

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Ostrów Wielkopolski, Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 radca prawny

Odolanów, Rynek 11 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 733 15 81

Poniedziałek: 10:00 – 14:00 

Wtorek: 10:00 – 14:00

 Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

adwokat


Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta)  - tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 7:30 – 10:00

Środa: 7:30 – 11:30

Czwartek: 10:00 – 15:30

Piątek: 11:30 – 15:30

adwokat/radca prawny

Raszków – Przybysławice 42 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - tel. 062 734 35 97

Poniedziałek: 9:00 – 14:00

 Wtorek: 13:30 – 16:00

Środa: 9:00 – 14:00

Czwartek: 12:30 – 16:00

Piątek:     9:00 – 13:00

adwokat/radca prawny

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej

Ostrów Wielkopolski,  ul. Asnyka 8 (punkt obsługi klienta HOLDIKOM S.A.) - tel. 607 516 232

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 12:30 – 16:30

Środa: 12:30 – 16:30

Czwartek:    8:00 – 12:00

Piątek: 12:30 – 16:30

radca prawny/aplikant radcowski

Przygodzice, ul. PTR 1 („Chata Regionalna”) - tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 12:30 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Środa: 15:30 – 18:00

Czwartek: 7:00 – 11:00

Piątek:     7:00 – 11:00

radca prawny/aplikant radcowski

Odwiedzin: 2986