OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piąta Konferencja ARISS za nami
22 października 2015 roku

Piąta Konferencja ARISS za nami

W dniu 17 października br. odbyła się jubileuszowa, 5. Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. Tegoroczną, ogólnopolską konferencję  ARISS honorowym patronatem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Starosta Ostrowski. Honorowym przewodniczącym konferencji był Pan Gaston Bertels, ON4WF - ustępujący Przewodniczący ARISS Europa.

ARISS to międzynarodowa grupa robocza, non-profit, która koordynuje i realizuje zadania pozwalające umieścić w przestrzeni kosmicznej, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, radioamatorskie stacje nadawczo-odbiorcze m.in. do łączności głosowych, cyfrowych i telewizyjnych. Jedną z unikalnych możliwości jaka daje ARISS i radioamatorzy to możliwość zestawienia radioamatorskiego linku pomiędzy szkołą, a Międzynarodową Stacją Kosmiczną i możliwość rozmowy uczniów z astronautą przebywającym w kosmosie. Jest to szkolny kontakt ARISS, do którego szkoły i radioamatorzy z Europy mogą już od lutego do kwietnia 2016 roku składać wnioski na początek roku 2017.

* dsc_0105.jpg

Miejscem spotkania był Ostrów Wielkopolski. Konferencja ARISS została oficjalnie wpisana w obchody tegorocznego Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej - World Space Week 2015 i była jednym z ponad tysiąca oficjalnych wydarzeń WSW2015 zorganizowanych na świecie oraz jednym z trzech oficjalnych wydarzeń WSW2015 w Polsce.

* dsc_0108.jpg

Oprócz prawie siedemdziesięciu uczestników, na konferencję przybyli również: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu - Aleksander Ziobro, Starosta Ostrowski - Paweł Rajski,  Wiceprezes PZK - Jerzy Gomoliszewski, SP3SLU oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - Eugeniusz Namysł. Bardzo cieszy fakt, że wśród uczestników tegorocznej konferencji było wielu uczniów i nauczycieli nie związanych jeszcze z radioamatorstwem.

* dsc_0125.jpg

Konferencja odbywała się w czterech blokach tematycznych. Pierwsza część nawiązywała do obchodów World Space Week, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Discovery”. Uczestnicy dowiedzieli się, czym zajmują się astronauci i kosmonauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a szczególnie o prowadzonych tam badaniach naukowych.

* dsc_0128.jpg

Wykład uświadomił słuchaczom cel, dla którego zbudowano Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Film „Polska Rzeczpospolita Kosmiczna” Marcina Mazura, oprócz wątku historycznego pokazał, że w Polsce jest naprawdę wiele ludzi, którym zależy na rozwoju przemysłu kosmicznego. Przemysł ten staje się ważną gałęzią gospodarki w wielu krajach,  a w niedalekiej przyszłości będzie można czerpać z niego znaczne korzyści. Dowiedzieliśmy się, że Polska ma w tej dziedzinie duże osiągnięcia.

* dsc_0115.jpg

Pozostałe sesje nawiązywały do ARISS i projektów edukacyjnych możliwych do zrealizowanie przy okazji szkolnego kontaktu ARISS. Jedna z prezentacji zaprezentowana była przez Gastona Bertelsa, ON4WF ustępującego przewodniczącego ARISS Europa.

* dsc_0099.jpg

Informacje na temat ARISS w Polsce można znaleźć na stronie internetowej http://ariss.pzk.org.pl, natomiast wszelkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do programu są dostępne poprzez link do strony ARISS Europa w zakładce School Contacts (http://www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm).

Sławek SQ3OOK, Armand SP3QFE, Waldemar 3Z6AEF

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 248