OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Super Dyrektor z Rady
26 października 2015 roku

Super Dyrektor z Rady

Gratulacjami oraz bukietem kwiatów radni powiatowi uhonorowali Łukasza Mikołajczyka dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, a także wiceprzewodniczącego Rady Powiatu za znalezienie się w gronie laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor.

Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor zaprezentowano w Warszawie podczas XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Plebiscyt organizowany jest przez czasopismo „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”.

Podczas posiedzenia w dniu 23 października 2015 r. w imieniu władz samorządowych gratulacje przekazał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

- Pana osiągnięcie jest podsumowaniem działalności na rzecz ostrowskiej oświaty. Dotyczy zarówno codziennego kierowania placówką, wprowadzania nowinek, jak również pozostałej działalności wokół szkoły takich jak „Wieczory dla duszy’’ i inne. Cieszymy się, ze zostało to docenione przez jury tak prestiżowego konkursu – mówił. P. Rajski.

Ł. Mikołajczyk jako jedyny dyrektor w Polsce otrzymał nagrodę specjalną za największą liczbę przeprowadzonych projektów budujących pozytywne środowisko uczenia się.

- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Cieszę się niezmiernie, że znalazłem się w tym prestiżowym gronie dyrektorów placówek oświatowych z całego kraju. To sukces całej społeczności ostrowskiej „dziewiątki”. Przyznana nagroda pokazuje, że inicjatywy podejmowane w naszej szkole są cenione na arenie ogólnopolskiej – powiedział nagrodzony. – Miałem wiele wzorców dyrektorskich, od których czerpałem to Marlena Maląg, Józef Kozan, ale także moich koledzy Andrzej Knopiński, Barbara Szymanowska czy Grzegorz Szubert.

zdjecieSuper Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 257