OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oświatowa stacja MDK
26 października 2015 roku

Oświatowa stacja MDK

Wyjątkowym programem artystycznym pt. „Stacja MDK’’ rozpoczęto spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którym spotkali się emerytowani już nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Na miejsce tego wyjątkowego spotkania wybrano salę widowiskową Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie.

zdjecie

- Z pewnością wielu z Państwa zastanawiało się jaki jest cel tego spotkania. Moim przesłaniem było podziękowanie tym, którzy dużą część swojego zawodowego życia poświęcili oświacie. Jeśli często mówię, że ostrowska oświata ma swoją markę, jest atrakcyjna i przyciąga wielu uczniów spoza powiatu to mam na myśli nie tylko tych nauczycieli, którzy obecnie pracują w szkołach, ale także tych, którzy główny okres aktywności mają za sobą. Dziękując Wam chciałem podzielić się tym, co robimy, jakie mamy plany oraz zaprosić do wyremontowanej palcówki, która jest naszą dumą – mówił Paweł Rajski.

zdjecie

Goście mogli zwiedzić MDK, ale osobiście zapoznać się z umiejętnościami artystycznymi młodzieży, która specjalnie na tę okazją przygotował pomysłowe i barwne widowisko „Stacja MDK’’ kasa biletowe, piętra zaaranżowane na perony stacji i zawiadowca na scenie oraz wiele muzycznych hitów przeniosło widzów w świat podróży, które zgodnie z podtytułem widowiska kształcą.  

zdjecie

- Dziękuję twórcom tego widowiska: Dariuszowi Kępiński, Violi Sikorze, Ewie Borowicz Kasznickiej, Agacie Kurzawie, Jakubowi Godziszewskiemu, Jackowi Kasznickiemu i Wojtkowi Kolaśniewski oraz młodzieży za twórcze spotkania i ten wspaniały efekt finalny  - powiedziała Anna Torz dyrektor MDK.

zdjecie

Jak mówiła szefowa MDK, obecnie z różnych form aktywności w placówce korzysta około 1400 dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat. Są wśród nich także studenci, którzy na zajęcia przyjeżdżają macierzystych uczelni. MDK jest tak oblegany, że zajęcia są tu prowadzone także w soboty.

zdjecie

- Cieszymy się z nowych warunków lokalowych, bo dają nam one nowe możliwości. Możemy przyjąć więcej dzieci i realizować dodatkowe zajęcia. W czasach, w których tak wiele mówimy o zagrożeniach, dopalaczach, to jest najlepsza forma odciągnięcia młodzieży od zagrożeń, ciekawego wypełnienia im czasu i stworzenia alternatywy – powiedziała A. Torz.

zdjecie

Spotkanie w MDK z emerytami było pierwszym i być może na stałe wpisze się w kalendarz inicjatyw realizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.     

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 205