OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Filmowe sukcesy licealistów
28 października 2015 roku

Filmowe sukcesy licealistów

Ostrowskie IV LO wciąż utrzymuje niekwestionowaną pozycję szkoły o charakterze filmowym i artystyczno-humanistycznym w powiecie ostrowskim i regionie. O wysokim poziomie nauczania w tym obszarze świadczy kolejny sukces filmu nakręconego przez uczniów z „czwartego” w ogólnopolskim konkursie.

Organizatorzy filmowego konkursu DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE przyznali czwartą nagrodę spotowi „Nie przegraj życia”. Spot jest efektem pracy zespołu w składzie: Alessia Gniazdowska, Weronika Przysada, Arkadiusz Kubiak i Jakub Kostrzewa.

zdjecie

IV miejsce filmowcy ostrowskiego liceum dzielą ex aequo z Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży (autorzy spotu „Iluzja”).

Należy podkreślić, że najlepsze w Polsce okazały się: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Film pt. „Handel śmiercią” (I miejsce). II m-ce Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Film pt. „Dopalacze kradną życie”. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Film pt. „Za późno” (III miejsce).

zdjecie

Nagrodzone filmy można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/DopalaczeKradnaZycie

Ciekawostką jest na pewno fakt, że w tym konkursie prym wiodły niewielkie szkoły  (IV LO Ostrów, szkoły z Bydgoszczy czy Łomży). Jedynie pierwsze miejsce zdobyła stosunkowo duża, bo licząca 16 oddziałów szkoła.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 134