OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat liderem w szkoleniu
29 października 2015 roku

Powiat liderem w szkoleniu

Realizowany przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych projekt „Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego” był z jednym z przykładów dobrych praktyk zrealizowanych w programie Erasmus i został zaprezentowany podczas Regionalnej Konferencji „ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe’’, która odbyła się w Ostrowie.

W dniu 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Regionalna Konferencja „ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe’’. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w konferencji wzięło prawie 60 przedstawicieli wielkopolskich szkół zawodowych, organizacji i instytucji związanych
z kształceniem zawodowym oraz pracodawcy.

zdjecie

Głównym celem konferencji było przybliżenie możliwości aplikowania i pozyskiwania przez szkoły i samorządy środków unijnych w Programie ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe na lata 2016-2020. Konferencję z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prowadził Konsultant Regionalny na Wielkopolskę pan Waldemar Kryjewski.

Zespół Szkół Usługowych i Powiat Ostrowski został wybrany na miejsce organizacji konferencji nieprzypadkowo,  gdyż jednym z punktów programu konferencji była prezentacja przykładów dobrej praktyki z regionu czyli wyróżnionych przez FRSE projektów realizowanych już w ramach ERASMUS +. Wśród dziesięciu prezentowanych projektów zasługujących na wyróżnienie znalazł się projekt realizowany przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych  „Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego”.

zdjecie

Wyróżnienie przyznano za innowacyjność projektu. Jest to bowiem jedyny projekt edukacyjny w Wielkopolsce, w ramach którego wspólnie szkolili się zarówno pracodawcy jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Przygotowana przez nauczycieli ZSU prezentacja dotycząca projektu oraz opinii i spostrzeżeń pracodawców biorących w nim udział. W trakcie konferencji, w której uczestniczyli pracownicy Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim wielokrotnie podkreślano, że Powiat Ostrowski jest potentatem w realizacji projektów

zdjecie
w zakresie szkolnictwa zawodowego. Prezentacja dobrych praktyk przygotowana przez nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół, była nie tylko formą prezentacji najlepszych pomysłów, ale również inspiracją do dalszego aplikowania po środki unijne. Konferencję zakończyła część warsztatowa, w ramach której potencjalni przyszli beneficjenci ćwiczyli wypełnianie przykładowych wniosków on line, zapoznali się z zasadami oceny projektów i wymogami formalnymi stawianymi przez FRSE w Warszawie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 228