OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piąty turniej warcabowy
29 października 2015 roku

Piąty turniej warcabowy

W środę, 30 września 2015 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Psarach odbył się  już V Turniej Warcabowy dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice zorganizowany przez Stowarzyszenie im. Lady Ryder.

W rozgrywkach wzięło udział 64 zawodników -  mieszkańców Gminy Sieroszewice, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach.  Do współzawodnictwa stanęły również osoby, które uczęszczają do Warsztatów Terapii Zajęciowej  „Tęcza”, Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim i Nowych Skalmierzycach, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim. Gościliśmy również mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Ostrowa Wielkopolskiego, Marszałek, Pleszewa, Liskowa, Kobylej Góry, Skęczniewa, Baszkowa, Zakrzewa i GMCP” Wiara-Nadzieja –Miłość” w Odolanowie. Honorowymi gośćmi Turnieju byli: w zastępstwie Wójta Gminy Sieroszewice skarbnik Teresa Grzeszczyk i dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach Milena Przybylska oraz student Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Karol Pajek.

zdjecie

Celem turnieju była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z lokalna społecznością, rozwijanie zainteresowań i hobby, motywowanie do aktywności społecznej. Wśród uczestników turnieju wyłoniono czterech najlepszych graczy, których nagrodzono gromkimi brawami i cennymi nagrodami rzeczowymi. Zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca uhonorowano pucharami. Wszystkich zawodników poczęstowano ciastem i kanapkami aby nie osłabł wnich duch rywalizacji.

zdjecie

Zwycięzcą turnieju został Jacek Jaraczewski z Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Drugie miejsce zajął Zbigniew Kot reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Sobczak z Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Tuż za podium znalazł się Jerzy Jasiński z Domu Pomocy Społecznej w Liskowie. Wszyscy zawodnicy obdarowani zostali słodyczami i drobnymi upominkami, o które zadbał pan Karol Pajek.

zdjecie

Zawodnikom puchary wręczyła w imieniu Wójta Gminy Sieroszewice pani Teresa Grzeszczyk. Gratulacje zostały złożone również przez panią  dyrektor Domu Milenę Przybylską i prezes Stowarzyszenia panią Justynę Małkowską. V Turniej Warcabowy został współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Sieroszewice i Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 218