OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Prace na ulicy Wysockiej do połowy listopada.
30 października 2015 roku

Prace na ulicy Wysockiej do połowy listopada.

Trwają intensywne prace w związku z przebudową ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od skrzyżowania ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Klasztorną i Kamienną.  

Od dnia 21 września 2015 roku ulica ta przechodzi gruntowny remont. Bardzo zniszczona nawierzchnia i chodniki oraz brak ścieżki rowerowej już wkrótce przejdą do historii. W tej chwili trwa budowa chodników i ścieżki rowerowej. W przyszłym tygodniu rozpocznie się układanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni.

Jedynie na czas remontu jest to ulica jednokierunkowa, prowadząca ruch z centrum miasta w kierunku Wysocka. Po zakończeniu prac, czyli za ok. 2 tygodnie, przywrócony będzie ruch dwukierunkowy.

zdjecie

„Już teraz informujemy, że jedyna zmiana organizacji ruchu w obszarze tej inwestycji to zmiana pierwszeństwa przejazdu na przebudowanym skrzyżowaniu ul. Wysockiej z ul. Piłsudskiego”- informuje Piotr Śniegowski z Powiatowego Zarządu Dróg.

Jest to inwestycja współfinansowana przez Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Wielkopolski. Remont i przebudowa kosztować będzie 840 000 złotych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 219