OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy konkurs turystyczny
2 listopada 2015 roku

Powiatowy konkurs turystyczny

20 listopada mija termin nadsyłania prac na konkurs: „Poznaj swój Powiat Ostrowski”. Jest on kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zwiedzą szczególnie atrakcyjne turystycznie zakątki powiatu i w ciekawy sposób udokumentują wyprawę.

W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy, zrzeszeni w szkolnych klubach turystyki, przedmiotowych kołach zainteresowań lub działający w ramach grup utworzonych na potrzeby przeprowadzenia konkretnej wycieczki, rajdu turystycznego lub innej imprezy o charakterze turystyczno- krajoznawczym. Do udziału są zaproszeni wszyscy Ci, którzy byli uczestnikami ciekawych wycieczek, rajdów lub innych imprez turystycznych szlakiem pieszym, rowerowym, konnym lub kajakowym. Ważne, by był to pretekst do aktywnego spędzenia czasu w atrakcyjny sposób.  

Konkursowi przyświeca idea popularyzacji historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocji walorów turystyczno- krajoznawczych, rozwijania zainteresowań turystyką i rekreacją, zachęcania do aktywnego spędzenia czasu i do aktywizacji szkolnych kół turystycznych.

Niech to będzie okazja do zaprezentowania komisji konkursowej oraz szerszej publiczności swoich dzienników z podróży, fotorelacji czy kronik. Konkurs odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego.

Zgłoszenia, dokumentacje oraz opis należy przesyłać lub dostarczać do 20 listopada 2015 roku do Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowskie Wielkopolskim.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 233