OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ja minę, Ty miniesz, On minie...
4 listopada 2015 roku

Ja minę, Ty miniesz, On minie...

Dnia 26 października 2015 r. tj. w poniedziałek w ZST w Ostrowie Wlkp. odbył się wieczorek poetycki poświęcony tematowi przemijania. Termin bliski Świętu Zmarłych, kiedy to w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy odeszli, naszych bliskich.

Gośćmi tegorocznego spotkania byli przedstawiciele Rady Rodziców przy ZST: Mirosław Grochowicki i Waldemar Skorupa oraz grupy seniorów z terenu miasta. Nasze zaproszenie przyjęli księża ks. Infułat Tadeusz Szmyt i ks. Tomasz Dutkowiak oraz przedstawiciele Klubu Seniora „Optymiści” oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prezesem Józefem Kozanem.

zdjecie

- Młodzież miała okazję lepiej się poznać, zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i gry na gitarze - mówi Lidia Więcek nauczyciel bibliotekarz pomysłodawczyni spotkania.

- Bardzo cieszy mnie fakt, że moi uzdolnieni technicznie uczniowie mają ochotę czytać poezję. Wspólnie wybraliśmy teksty między innymi: Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej czy Jana Twardowskiego, Ernesta Brylla i Mieczysława Jastruna. Stworzyliśmy klimat – świece i muzyka. Myślę, że to wszystko sprzyjało chwili zadumy, zastanowienia się nad pędem życia współczesnego człowieka – mówi Beata Dura – nauczyciel języka polskiego, współtwórca pomysłu.

zdjecie

„Przyjaciele moi i moje przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później Miłości…” - tymi słowami zakończył wieczorek Paweł Szymczak, jeden z wykonawców.

- Jesteśmy bardzo dumne, że wieczorek poetycki w naszej szkole odbył się już po raz piaty, że wciąż jest młodzież, która chce czytać poezję i wciąż są wspaniali goście, którzy w tym zabieganym życiu chcą choć na moment zatrzymać się i zastanowić nad jego sensem – powiedziała Dominika Sadowska – nauczyciel j. niemieckiego współtwórca pomysłu.

zdjecie

Spotkanie przygotowali uczniowie: Alicja Wojtasz, Konrad Sikora, Sebastian Lewicki, Hubert Wojciechowski, Kacper Rachuta, Dominik Banach i Paweł Szymczak. Śpiewem przywitała wszystkich Magdalena Talarczyk. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był Wojtek Kolaśniewski. Całość wieczoru uświetnił grą na gitarze Patryk Stasiak i Dominik Grzelak oraz zespół w składzie Konrad Kuś, Mikołaj Wojtczak i Mikołaj Rodkiewicz.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 304