OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Seniorzy trenowali z mistrzem
5 listopada 2015 roku

Seniorzy trenowali z mistrzem

W poniedziałek 26 października 2015 r. zajęcia tematyczne z zakresu kształtowania sylwetki z seniorami prowadził mistrz olimpijski w skoku o tyczce – Władysław Kozakiewicz. Ta nietypowa lekcja wf odbywała się w ramach Ogólnopolskiego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów finansowanego z  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

zdjecie

Mistrz Olimpiady w Moskwie w skoku o tyczce spotkał się z 60.osobową grupą słuchaczek ćwicząc aktywnie. Pod jego okiem grupa wykonywała ćwiczenia izometryczne, które wzmacniały kręgosłup, stawy i mięśnie a także poprawiały sprawność ruchową i kondycję fizyczną.

zdjecie

- Ćwiczyć można wszędzie -  w parku na spacerze i  w domu, wykonując codziennie swoje powinności a nawet wtedy, gdy relaksują się oglądasz seriale telewizyjne – mówił Władysław Kozakiewicz. Uczestnicy spotkania ćwiczyli zatem popijając kawę i słuchając anegdot mistrza, który jednocześnie pokazywał ćwiczenia. Spotkanie przebiegało w atmosferze sportowej radości i zakończyło się wręczeniem okolicznościowych Certyfikatów.

zdjecie

Po tych intensywnych zajęciach mistrz uczestniczył w spotkaniu w Terenowym Klubie Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, z którym od wielu lat OUTW współpracuje.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 219