OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oddają swoją krew potrzebującym
6 listopada 2015 roku

Oddają swoją krew potrzebującym

Ponad 30 litrów krwi oddali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych podczas szkolnej akcji zorganizowanej 5 listopada 2015 r. Była to 25 tego typu akcja połączona była z promocją programu „Drugie życie”.

zdjecie

Aula Zespołu Szkół Technicznych zamieniła się w improwizowane laboratorium centrum krwiodawstwa. A pojawiło się w niej prawie 70 uczniów gotowych oddać krew. Jak sami mówili zdecydowali się przede wszystkim dlatego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi.

zdjecie

- Chęć pomocy drugiemu i przekonanie się na własne oczy jak to jest naprawdę zadecydowały, że tutaj jestem.

Do przyjścia zmotywowała mnie moja wychowawczyni, ale teraz cieszę się, że tak zrobiłem – mówili uczniowie. W sumie z tej możliwości oddania krwi skorzystało 69 uczniów oraz kilka osób spoza szkoły.

zdjecie

- Takie akcje mamy w naszej szkole dwa razy do roku. Jedna przeprowadzana jest wiosna, druga jesienią i zazwyczaj bierze w niej udział nie mniej niż 60 uczniów. To cykliczne przedsięwzięcia prowadzone od kilkunastu lat, które zapoczątkowane zostały przez moich poprzedników, ja jestem ich kontynuatorem – powiedział Paweł Jakubowski opiekun szkolnego Koła PCK w ZST.

zdjecie

Każdy dawca może jednorazowo oddać 450 ml krwi. Akcją poboru zajęli się pracownicy służby krwi z Ostrowa oraz Kalisza. Jak podkreślali właśnie dzięki takim przedsięwzięciom popularyzującym idę honorowych dawców w Ostrowie nigdy nie było problem z otrzymaniem tego bezcennego leku.

– Krew nie ma substytutu, krwi jako tkanki nie można zastąpić niczym syntetycznym – powiedział Jerzy Kiszka lekarz sprawujący nadzór medyczny nad akcją, która była także promocją idei transplantologii.

zdjecie

Równolegle z akcją oddawania krwi szkoła brała udział w promocji transplantologii pod nazwą „Drugie życie’’. To była już druga edycja w tej szkole, w której uczniowie sami dla swoich rówieśników przygotowują spotkania z transplantologiem promując idę przeszczepów mogących ratować życie drugiemu człowiekowi.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 301