OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwsza powieść licealistki
6 listopada 2015 roku

Pierwsza powieść licealistki

Jeszcze w gimnazjum, w tajemnicy przed wszystkimi rozpoczęła pisanie swojej pierwszej książki. O tym, że jest autorką rodzinie przyznała się, dopiero wtedy, gdy na wysłany rękopis pozytywnie odpowiedziało pierwsze wydawnictwo. W dniu 6 listopada 2015 r. Karolina Binek uczennica IV LO na swoim spotkaniu autorskim z książką pt. „Ale arbuz’’ w ręce mogła wszystkim powiedzieć, że marzenia się spełniają.

Promocja książki tej młodej autorki z IV LO odbyła się w ostrowskiej synagodze, w obecności nauczycieli, rodziny i kolegów. Ci ostatni postarali się oto, by w sposób ciekawy przybliżyć sylwetkę swoje koleżanki oraz zadbali co ciekawy program artystyczny.

O tym, jak powstała książka mówiła sama Karolina.

zdjecie  - Kiedy przyznałam się rodzicom, że napisałam książkę i jedno z wydawnictw jest nią zainteresowane zapytałam mamę co czuje? Odpowiedziała wówczas, że jest przerażona. To przerażenie na towarzyszyło nam także wtedy, gdy odpowiedziały kolejne wydawnictwa z całej Polski. Niestety,  musieliśmy zrezygnować ze współpracy z nimi z powodów finansowych oraz niejasnych zapisów w umowach – wspominała dziś Karolina Binek.

W listopadzie ub. roku nawiązała kontakt z wydawnictwem Republika Ostrowska, w styczniu na portalu wspieramykulturę pl, pierwszym w Polsce serwisie finansowania społecznościowego rozpoczęła zbiórkę środków na wydanie książki.

zdjecie

- Dzięki tej zbiórce oraz osobom które mnie wsparły mogę trzymać swoją książkę, swoje marzenie w ręce – mówiła ze wzruszeniem, dziękując wszystkim, którzy się przyczynili do powstania w szczególności rodzicom i rodzinie.

zdjecie Przedstawiciel wydawnictwa Republika Ostrowska podkreślał dojrzałość autorki nie tylko na etapie pracy nad samą książką, ale także pozytywnego wizerunku, jaki zbudowała ona już od początku korespondencji.

- Nasze kontakty w związku z pracami nad wydaniem książki były relacjami korektora z zupełnie świadomą osobą. Karolina od początku wiedziała czego chce. Tekst, jak każdy, wymagał drobnych przeredagowań, nie na wszystkie Karolina się zgodziła, co świadczy o jej dojrzałości, o przemyśleniu i konsekwencji. Panowała nad książką, miała wizję całości, w tym także okładki oraz promocji. I to jest godne podziwu – powiedziała Małgorzata Juda Mieloch podkreślając jednocześnie, że nie ma lepszego sposobu na promowanie czytelnictwa niż właśnie promowanie twórczości.

zdjecie

Władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego reprezentował Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Serdeczne gratulacje i zapewnienie wsparcia przez cały okres edukacji w liceum przekazała także dyrektor IV LO Jolanta Maćkowiak, gratulując wzruszonym rodzicom wspaniałej córki.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 711