OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dominacja na olimpiadzie
16 grudnia 2015 roku

Dominacja na olimpiadzie

W tym roku, w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej startować będzie blisko 50 uczniów z okręgu poznańskiego. Do tej elitarnej grypy zakwalifikowało się aż ośmioro uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto Filip Florczak i Hanna Grześkowiak otrzymali maksymalną liczbę punktów, a prace badawcze Hani i Agnieszki Wenderskiej Komisja Konkursowa wytypowała do wyróżnienia.

Pod koniec stycznia uczniowie zmierzą się z testem, praktycznie już z ostatnim szczeblem w walce o upragnione 100% z biologii na świadectwie maturalnym. Przygotowania do Olimpiady towarzyszą uczniom przez większą część liceum, wymagają ogromnej pracy, jednak przynoszą wymierne korzyści.

zdjecie

Filip Florczak – jeden z olimpijczyków twierdzi, iż „Olimpiada Biologiczna okazała się dla mnie przeogromną szansą na poszerzenie swoich zainteresowań. Poprzez ciekawie dobrany temat oraz skuteczne środki motywacji zobaczyłem, jak wygląda biologia od bardziej naukowej strony. Prowadzone przeze mnie badania pozwoliły mi poznać moje okolice. Uważam, że Olimpiada jest doskonałą i przyswajalną formą prowadzenia prawdziwych badań terenowych, które mogą okazać się przydatne w późniejszych studiach. Jednocześnie przygotowanie do testu wiedzy wymaganego na kolejnym etapie olimpiady, pomoże mi lepiej przygotować się do matury. Dzięki olimpiadzie stworzyła się grupa, która poprzez wspólne działania miała szansę na lepsze poznanie siebie nawzajem i dzielenie się swoją pasją. Największą inspiracją i bodźcem do działania był dla nas, dla mnie sam nauczyciel, Jacek Pawłowski którego pasja biologiczna byłą w stanie zarazić i pociągnąć każdego z nas”.

zdjecie

Magdalena Sołtysiak uważa, że „Badania nad florą Ostrowa Wielkopolskiego po drodze zaowocowały poznaniem biologii z tej strony, która nie mieści się w podręczniku. Zbiory roślin do pracy badawczej nauczyły mnie obserwowania otaczającej przyrody i wyparły dotychczasowe przekonanie, że rośliny są nudne. Choć olimpiada to praca pełna wyrzeczeń to gdybym miała podejmować decyzję jeszcze raz, podjęłabym się tego wyzwania. Uważam, że już wygrałam wiedzę i zdobyłam pasję, którą chciałabym w przyszłości rozwijać”.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 336