OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Dzień Debat- czyli rozmowy o życiu bez barier językowych
17 grudnia 2015 roku

II Dzień Debat- czyli rozmowy o życiu bez barier językowych

W ramach II Dnia Debat uczniowie IV LO dyskutowali na ważne tematy. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że prowadzili rozmowy w językach obcych. Swoje opinie wyrażali po angielsku, hiszpańsku, francusku i niemiecku.

Czy można się uzależnić od internetu; jakie korzyści wynikają z oglądania telewizji;  czy kobiety po urodzeniu dziecka powinny wrócić do pracy, czy też poświęcić się opiece nad maluchem˗ m.in. na takie tematy dyskutowali w dniu 9 grudnia 2015 roku uczniowie IV LO. Młodzież dyskutowała w parach, a każdy duet musiał podjąć rozmowę w dwóch kręgach tematycznych. Na uzasadnienie swojego stanowiska uczniowie mieli tylko trzy minuty.

-Była to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości językowych w dialogach z innymi uczniami - powiedziała uczestniczka debaty.

-Już po raz drugi uczestniczę w Dniu Debat i radzę sobie z mówieniem o wiele lepiej niż w roku ubiegłym- dodała inna uczennica.

Debaty zorganizowane zostały w IV LO już po raz drugi. Taka forma sprawdzenia językowych sprawności bardzo się uczniom spodobała. W szkole od dwóch lat działają klasy językowe, i to właśnie z myślą o nich odbyła się ta debata. Młodzież w tych oddziałach uczy się dwóch języków obcych (spośród angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego) na poziomie rozszerzonym. To właśnie z myślą o uczniach tych klas odbyła się debata.

- Nauka języka to nie tylko praca z książką. Dzięki metodom aktywizującym młodzi ludzie uczą się chętniej i skuteczniej, zdobywają dobre oceny oraz zyskują  pewność siebie w różnych sytuacjach wymagających znajomości języka.  Takie przedsięwzięcia właśnie temu sprzyjają, a młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy- powiedziała nauczycielka języka obcego.

Jeszcze w tym roku odbędzie się kolejna impreza językowa - Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej. Uczniowie szkoły zaśpiewają w językach obcych 18 grudnia 2015 roku o godz. 11:00.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 204